OTPAD LAODIKEJE

  • “Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}
  • „Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. Govorim vam sada, da će se, kada odem na počinak, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve upozorim na đavolove lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno upozorila.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. Feb. 1915}
  • „Sestra White je rekla nama troje, dok smo stajali na staničnoj platformi, da strašna oluja progona dolazi kao oluja koja ruši svaki stojeći objekat. Nije se mogao videti ni jedan adventista nakon toga. Oni su, kao i učenici, ostavili Hrista i pobegli. Svi koji su tražili pozicije nikada više nisu viđeni. Posle oluje bilo je tiho, nakon čega su se adventisti podigli kao veliko stado ovaca, ali nije bilo pastira…Ja sam bio zaprepašten, i pitao sam je dali se to odnosi na Loma Lindu. Sestra White je na stanici odgovorila na moje pitanje i rekla da se to odnosi na CEO religiozni svet.“ {Will Ross, Boulder, Colorado: His speaking with Ellen White 1908 on the train station of Loma Linda, written 1943 by Elder D.E. Robinson http://www.ellenwhitedefend.com/SOP-Library/History-Defense/LOMALIND.pdf}