SVETI DUH IZ ISUSOVIH USTA PO NJEGOVOJ VOLJI I FALSIFIKAT NEPRIJATELJA

  • “I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina Svojega u srca vaša, koji viče: Ava Oče!“ {Galatima 4,6} 

Da li je možda Bog Otac isto tako Otac i svetom Duhu, pošto gore čitamo, da Duh zove Oca? Ne, nego i na ovom mestu dobijamo jasnu Biblijsku potvrdu, da je sveti Duh lično Isus, manifestiran u drugacijoj formi. Sveti Duh nije Biće. Isto vidimo i u donjim citatima.

  • „I ovo rekavši dunu, i reče im: primite Duh sveti.“ {Jovan 20,22}
  • „ – ´Oče, daj nam Tvoga svetoga Duha´ – Tada je Isus dunuo svetog Duha na njih. U tom dahu se nalazila svetlost, moć i puno ljubavi, sreće i mira.“ {Ellen White: EW 55.1} 
  • „Pre nego što su učenici mogli izvršiti svoje dužnosti vezene za crkvu, Hristos im je udahnuo SVOJ Duh.” {Ellen White: DA, p. 805} 
  • „…I verujući da Hristos Sebe nije dao samo za Svoje učenike već i Svojim učenicima. Izveštaj objavljuje, ‚Dunuo je na njih, i rekao im: Primite svetog Duha‚ (Jovan 20:22). Isus čeka da dune na sve Svoje učenike, i da im da nadahnuće Svog posvećujućeg Duha.… Oni moraju biti poslušni Njegovoj volji i moraju delovati sa Njegovim Duhom, da to ne bi više bili oni, nego Hristos Koji živi u njima. Isus je nastojao da utisne na njih misao da u davanju Njegovog svetog Duha…“ {Ellen White: ST, October 3, 1892 par. 3+4}
  • “I kad je ovo rekao, dunuo je na njih, i rekao im: Primite svetog Duha; Kojima oprostite grehe, oprostiće im se; i kojima zadržite, zadržaće se.“ Sveti Duh još se nije manifestovao u punini; jer Hristos još nije bio proslavljenObilnija dodela Duha nije se desila do nakon Hristovog uznesenja. Niti su učenici dok On (Duh) nije bio primljen ispunili nalog da propovedaju jevanđelje svetu. Ali Duh je sada bio dat za posebnu svrhuPre nego što su učenici mogli ispuniti svoje zvanične dužnosti u vezi sa crkvomHristos je dunuo Svoj Duh na njih. On ih je obavezao najsvetijim poverenjem, i želeo je da im utisne činjenicu, da ovaj posao ne bi mogao biti izvršen bez svetog Duha.“ {Ellen White: DA 805.2} 

Da li iz nečijih usta izlazi nešto što proizilazi iz tog Bića, ili iz prvog izlazi drugo Biće? Bog je u Adamova usta dunuo dah života. Zašto? Zato što taj život proizilazi od Stvoritelja i nije drugo biće! To naravno ne znači da je sveti Duh uvek samo besvesna sila kao što je sila života! Mi smo upravo pročitali da je to bilo ograničeno izlivanje Isusovog svetog Duha, i koje je posle došlo u punini, kada je Isus dobio nazad Svoju Božansku prirodu. 

  • „Ja sam se okrenula da vidim one koji su još uvek ostali pred prestolom. Oni nisu znali da je Isus otišao. Sotona je ostavljao utisak (imitirao) kao da je on pred tim prestolom i da dalje nosi Božje delo. Videla sam ih kako gledaju na gore ka prestolu i mole se „Oče, daj nam Tvog Duha“. Sotona je dunuo na njih nesveti uticaj. U njemu je bilo svetlo i puno sile, ali bez ljubavi, sreće i mira. Sotonini cilj je bio da oni budu i ostanu zavedeni.“ {Ellen White: EW, 56.1}

Ovde vidimo nesveti uticaj lažne teologjije Trojstva, i da je sam Sotona dunuo na njih falsifikat svetog Duha koji njega samog slavi. Lukavo zavođenje kao i zaslepljivanje, sadrži i imitaciju probuđenja i uspešnih evangelizacija, ali bez ljubavi. 

Zato nije čudno da mnogi uz puno besa i mržnje posmatraju one koji ne veruju u njihovo razumevanje Biblije i Trojstva, sa obrazloženjem da se crkva mora „zaštititi“ i zabraniti pristup onima koji šire „otpad“. 

Prema toj logici se morao zabraniti pristup u crkvu svim pionirima, zato što su svi odbijali Trojstvo.

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku