DR. FROOM: KNJIGE EVANGELIZAM 1946 + QUESTION ON DOCTRINE 1957

Dr Froom je pripadao najužem krugu generalne konferencije, koji je pripremio adventističku listu tačaka verovanja. On je svojoj knjizi ´Movement Of Destiny´ opisao, na koji način je došlo do uklanjanja stare istine:

Dr Le Roy Froom i Omega otpad kao posledica katoličkog uticaja:

 • “Sledeći neizbežan korak je bio da naše nauke budu „uniformisane“. To je zahtevalo korekture naše STANDARDNE literature i uklanjanje delova koje sadrže i uče „lažne“ nauke o Bogu.“ {Dr. L. Froom: Movement Of Destiny p. 422 1971} 

Koje je to „lažno učenje“ o Bogu uklonjeno? Sigurno ne današnja nauka o Trojstvu, pošto je ona ostala, nego stara suprotna istina, koja je pregažena. Dr LeRoy Froom je u svojoj knjizi ´Movement of Destiny´ sam napisao da je 1926-1928 „argumente“ za nauku o Trojstvu morao da traži u drugim crkvama, jer u našoj literaturi nije stajalo ništa o tome:

 • “Mogu li da dam jedno iskreno priznanje? Kada su me, negde između 1926. i 1928. naše vođe pitale da održim seriju predavanja na temu svetog Duha, kojim bih pokrio severno američku uniju propovedničkih instituta 1928. našao sam da, osim neprocenjivih uputa iz Duha Proroštva, praktično nije postojalo ničega u našoj literaturi koje bi poduprlo Bibliju na ovom ogromnom polju. Nije bilo prethodnih knjiga na ovu temu u našoj literaturi.” {Dr. LeRoy Edwin Froom: Movement of Destiny, page 322-324, 1971} 

U gornjim rečima čitamo izjavu, da su mu kod istraživanja ove tematike na raspolaganju stajali samo vredni citati od Ellen White. Zašto je onda tražio argumente u drugim crkvama, ako Duh Proroštva tako jasno podržava nauku o Trojstvu? 

Zašto tada u našoj literaturi nije postojao nijedan tekst o Trojstvu, ako smo zaista verovali u to? I tada su postojale mnoge knjige o našim verovanjima, naravno bez nauke o Trojstvu!  Zašto danas sa druge strane postoji bezbroj knjiga o Trojstvu?

Da li je dr Froom i na drugim područjima napadao pravu istinu?

On je 1957. u knjizi „Pitanja Doktrine“ – „Questions on Doctrine“ godine napisao, da je pomirenje završeno kroz Isusovu žrtvu na krstu. Ovo je bio sudar kalvinističke i adventističke teologije. Koja je od njih zdrobljena u prašinu? Naravno adventistička! 

Ako je ceo proces pomirenja završen na krstu, Isusovo posredovanje u nebeskoj svetinji opisano u poslanici Jevrejima postaje besmisleno. Ako bi sve bilo završeno na krstu, onda bi smo bili spašeni unapred, i time bi dobili poruku, da nam nije potrebna borba protiv greha! I upravo to uče Kalvinisti. I ne samo to, nego i da je kraj vremena milosti samo simboličan, jer je „nemoguće“ potpuno ostaviti greh.

Da li je Ellen White najavila taj napad na istinu iz poslanice Jevrejima?

 • “Mi ne možemo naći reči da prikladno objasnimo razvoj ideja koje neki imaju. One sadrže niti panteizma. Te ideje su tako pomešane sa istinom da je istina poništena. Te varljive teorije predstavljaju negiranje Božje ličnosti, Hristovog pomirenja i Njegovog rada u Svetinji. One oduzimaju vitalne principe koji su nas učinili zasebnim narodom.“ {Ellen White: MS 8, 1914, Part 32} 

I nauka o Adamovoj prirodi Isusa na zemlji je isto došla od strane dr Frooma:

 • “Hristovo telo i priroda u utelovljenju su bili drugačiji nego naši. On je bio izuzet od našeg genetskog nasleđa i uzeo je samo nepogrešivu Adamovu prirodu, kao što je bila pre pada.“ {Dr. LeRoy Froom; Questions of Doctrine, p. 383, and heading, p. 650} 

Ellen White:

 • “On je na Sebe samog uzeo bolesnu, palu, uniženu i grehom zatrovanu prirodu.“ {Ellen White: YI, 20. December 1900}

Knjiga “Evangelizam” od dr Froom-a je izašla tek 1946. godine, 36 godina nakon smrti Ellen White. Ona se sastoji od citata Ellen White. U nekim glavama je „istina“ predstavljena kroz skraćene citate, koji bez ostatka imaju potpuno drugačije značenje. Pored toga se u knjizi nalaze i falsifikati, naravno u malom broju, jer bi to inače bilo previše upadljivo.

Nazivi glava te knjige su došli direktno iz njegove ruke.

Donji falsifikat, u kojem stoji izraz “punina Božanstva”, se upotrebljava kao jedan od glavnih „dokaza“ postojanja Trojstva, jer dotiče Svetoga Duha i termin Božanstvo. Ali čak i kada bi ovaj tekst bio original, on ne bi mogao da dokaže nauku o Trojstvu:

 • “Otac JE sva punina Božanstva” “The Father is all the fullness of the Godhead bodily”
 • “Sin JE sva punina ispoljenog Božanstva” “The Son is all the fullness of the Godhead manifested”
 • „Utešitelj koga je Hristos obećao poslati nakon uznesenja, je Duh U svoj punini Božanstva” “The Comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven,  is the Spirit in all the fullness of the Godhead”

{Ellen White: Special Testimonies, Series B, No. 7, pp. 62, 63. 1905 and Evangelism, pp. 614, 615}

Ali ako ovaj tekst pročitamo pažljivije, videćemo da su u okviru ove titule prisutne fundamentalne razlike, i to:

 • Otac i Sin SU PUNINA Božanstva = IS the Fulness of the Godhead. 
 • Sveti Duh je U PUNINI tog Božanstva = IN the Fulness of the Godhead.

Sumirajmo sada indirektnu poruku ovo izjave: Otac JE Božanski vladar, Sin JE Božanski vladar, Sveti Duh je U tom Božanskom vladaru, dakle u Ocu i u Sinu, i time sâm nije Božansko Biće kao Otac i Sin. Ako nešto proizilazi od nečega, onda kao prvo mora biti već u tome, isto kao što se izvorska voda već nalazi u svom izvoru, da bi iz njega mogla da izađe. Ovde NE stoji da su svo Troje ta punina Božanstva, što bi u slučaju Trojstva moralo da bude. Izraz Božanstvo – Godhead tj. Divinity označava karakteristiku i ne znači Bog. Kada bi bilo tako, onda bi moralo da stoji da su svi Troje a ne samo Sveti Duh U punini Božanstva, gde bi onda Bog značilo spoj tri osobe, što je panteizam – naša nauka usvojena 1981. godine.  

Mi smo jasno videli da je Otac to Božansko Biće, da je Sin to Božansko Biće, Koja nisu jedno i ne predstavljaju Trojstvo! Tu ne piše da su Otac i Sin Božanstvo, nego da je Svaki ponaosob Božanstvo – Božansko Biće. Ovaj citat je još jedan dokaz da Sveti Duh proizilazi iz Oca i Sina, te da nije treće Božansko Biće. U rečnicima na većini jezika stoji, da izraz ‘Godhead’ ne označava broj ili biće nego Božansku prirodu tj. Božanske osobine (Divinity). Budući da u gornjem citatu jasno stoji da su i Otac i Sin svaki posebno Godhead, kroz besmisleno tumačenje da izraz Godhead znači Trojstvo, značilo bi da postoje dva ili čak tri Trojstva!

 • U Hristu je sjedinjena sva Očeva slava. U Njemu je utelovljena sva punina Božanstva – Godhead (osobine tj. karakteristike)On je svetlost Očeve slave, i jasna slika Njegove ličnosti. Slava Božjih atributa je prikazana u Njegovom karakteru.” {Ellen White: 7BC, p. 907} 
 • “Hristos je u Svom Božanstvu – Godhead zasijao kada je izašao iz grobnice i ustao pobednički nad smrti i grobom.” {Ellen White: ST May 30, 1895. TA 209.4} 

Video predavanja na tu temu:

Aleksandar Petrović – Dr Froom je bio mason i jezuita: 

Nick Ionashku – Froomism (english): 

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku