LAŽNE NAUKE O BOGU I NJEGOVOJ LIČNOSTI

  • “Od večnosti je postojalo potpuno jedinstvo između Oca i Sina. Oni su bili dva, ali ipak ne identični. Dvojica u individualnosti, ali jedno u Duhu, srcu i karakteru.“ {Ellen White: YI, December 16. 1897 par. 5} 
  • Ličnost Oca I Sina, kao i jedinstvo između Njih su opisani u 17. glavi Evanđelja po Jovanu, u Hristovoj molitvi za Njegove učenike: „ne molim se pak samo za njih, nego i za one koji Me uzveruju njihove reči radi; Da svi jedno budu, kao Ti, Oče, što si u Meni i Ja u Tebi; da i oni u Nama jedno budu, da i svet veruje da si Me Ti poslao.“ Jovan 17,20.21 Unija koja postoji između Hrista i Njegovih učenika ne uništava ničiju Ličnost. Oni su jedno u cilju, umu, karakteru, ali ne u OsobiOvo je to da su Otac i Sin jedno.“ {Ellen White: MH, p. 421}
  • “Čitajte 1. Mojsijevu 1. poglavlje. Poslednje krunsko delo Božje je bilo da stvori čoveka. ‚I reče Bog, hajde da Načinimo čoveka po Našem obličju, kao što smo Mi, i da mu damo vlast‘ nad stvarima koje smo stvorili. ‚I stvori Bog čoveka po Svom obličju‚ On je čoveku dao obličje ličnosti po Božjem sopstvenom obličju. ‚I stvori Bog čoveka po obličju Svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.‘ Ovde je jasno definisano da Bog zaista ima Ličnost kao ljudi koje je stvorio.“ {Ellen White: Ms 171, 1904}
  • “Gospod Hristos je došao na naš svet da zastupa Boga Oca. On je predstavio Boga ne kao suštinu koja prožima prirodu, već kao Boga Koji ima Ličnost. On je bio jasna slika Božje ličnosti, i došao je na naš svet da obnovi u čoveku Božji karakter.“ {Ellen White: 19MR, p. 250, 1891} 
  • “Bog je poslao Svog sopstvenog Sina u obličju grešnog tela, podložnim fizičkim slabostima, kušanim u svim tačkama kao što smo mi. On je bio Sin živog Boga. Njegova Ličnost NIJE počela sa utelovljenjem u telu.“ {Ellen White: Lt 77, 3. August, 1894} 

Isus je već pre dolaska na zemlju bio Sin. On ni na nebu nije bio “stopljen u Trojstvo”, niti samo u okviru spasenja manifestovani deo Trojstva, kako se od strane mnogih Trojstvenika tvrdi.

  • “Mi se nikada nećemo usuditi da špekulišemo o Božjoj Ličnosti, osim jezikom Reči (Biblije) koja predstavlja Njegovu Ličnost. Ne sme biti diskusije oko ovog pitanja da Bog ne bi pružio nedvosmisleno otkrivenje ŠTA je On koje bi uništilo onoga koji se usudi da ide na sveto tlo sa svojim spekulativnim teorijama, kao što su se neki usudili da otvore kovčeg da vide šta je u njemu njegova sila i kako se Bog manifestuje. Ljudi su pobijeni zbog njihove radoznalosti. Neka ljudska bića uzmu u obzir da nikada svojim istraživanjem ne mogu objasniti Boga. Kada otkupljeni budu čisti i oprani da pristupe u Njegovu prisutnost, oni će razumeti da sve što ima poštovanje ka večnom Bogu, nepristupačnom Bogu, ne može biti predstavljeno u slikama. Bezbedno je razmišljati o Bogu, velikom i divnom Bogu, i Isusu Hristu, savršenoj slici Božjoj. Bog (a ne Bog Trojstvo) je dao Svog jedinorodnog Sina našem svetu, da mi možemo kroz Njegov pravedni karakter videti Božji karakter. Na nebu ćemo biti u večnoj Božjoj prisutnosti.“ {Ellen White: Ms 223, 30. November 1902}
  • “Hrišćani treba da imaju na umu da Bog ima Ličnost, baš kao što Hristos ima Ličnost. Oni trebaju tako predstavljati Hristovu ličnost i ponašanje da čineći Njegova dela manifestuju Očev duh i karakter. Hristos je jasna slika Očeve Ličnosti i karaktera.“ {Ellen White: Ms 130, 27. Oktober, 1902} 

Božji Prorok uči da su SAMO Otac i Sin imaju Ličnost. Oni su jedno, ali u zajednici a ne kao jedno Biće! Kako? Zato što su jedno u namerama, Duhu i karakteru. Oni su jedno u Svom svetom Duhu. Kada bi svi Troje bili taj jedan Bog, kako naša teologija od 1980. godine konačno potpuno ozakonjeno uči, to bi onda značilo da je Bog „stopljen“ tačno kao u neznabožačkim religijama! 

Ako jedan Bog „sadrži“ tri Ličnosti, onda On kao posledica takve lažne teologije može biti samo jedno Biće sa 3 različite Ličnosti koje predstavljaju samo „uloge“. Upravo to uče sotonski inspirisane neznabožačke religije kao npr. indijski „Bog“ Shiva sa više ruku ili sa puno glava kao Brahma. Ellen White jasno navodi samo dva Bića, Boga Oca i Sina Isusa. Isto tako i Stefan u Delima Apostolskim vidi u viziji jednog Boga tj. Oca i jednog Sina, a ne Troje. 

Time možemo da razumemo dublje, šta je Ellen White pod opisom u {„The Message in Revelation“, October 23, 1903} između ostalog mislila, kada je najavila manifestaciju paganskih Bogova u hrišćanskom svetu poslednjih dana. Za vreme njenog delovanja nije učena nauka stopljenog Trojstva. Deo te nauke je i nesvatljivo duboko izvrtanje Biblije u tom pravcu.

  • “I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gde govore: Onome što sedi na prijestoluI Jagnjetu blagoslov i čast i slava i država va vek veka.“ {Otkrivenje 5,13}
  • “Po tom doznajemo da u Njemu stojimo, i On u nama, što nam je dao OD Duha Svojega.“ {1. Jovanova 4,13}

U ovom stihu čitamo da se Isusu, simbolički predstavljenom kao Jagnje, ukazuje čast i slava posebno i nezavisno od Oca Koji sedi na prestolu. Otac i Sin nisu jedan “stopljeni Bog”. Zašto nigde u Bibliji ne čitamo da sveti Duh dobija i zaslužuje čast i molitvu?  

Ne postoji ni jedno jedino mesto u Bibliji ili Duhu Proroštva koji opisuje u bilo kojoj fazi istorije, pre nastanka greha, njegovog trajanja i nakon njegovog uništenja, da je i sveti Duh dobio molitvu i obožavanje! Ali danas se to radi ne samo u harizmatickim crkvama, nego polako prodire i u Adventističku crkvu!

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku