SVETI DUH U STAROM ZAVETU

Da li je sveti Duh već u Starom Zavetu bio poznat i ispravno posmatran kao Božje prisustvo u nama ili je bio obožavan?

  • „Taj san snih ja car Navuhodonosor; a ti, Valtasare, kaži što znači, jer ni jedan mudrac u carstvu mom ne može da mi kaže što znači; a ti možeš, jer je u tebi Duh svetih Bogova“ {Danilo 4,18}

Po Bibliji i Duhu Proroštva znamo jasno da je Navuhodonosor sve o Bogu naučio od Jevreja. U svetu postoji veliki broj Biblija u kojima u gornjem stihu stoji „zato jer je u tebi sveti Duh od Boga“ a ne „svetih Bogova“. 

Danilo je očito opisao istinitu konstelaciju Boga i njegovog Duha. Car je shvatio da Duh Božji prebiva u Danilu. 

  • “Ali se odmetaše i žalostiše sveti Duh Njegov; zato im posta neprijatelj, i ratova na njih. Ali se opomenu starih vremena, Mojsija, naroda svog: gde je Onaj Koji ih izvede iz mora s pastirom stada svog; Gde je Onaj što metnu usred njih sveti Duh Svoj?” „Duh Gospodnji vodi ih tiho, kao kad stoka silazi u dolinu; tako si vodio Svoj narod da stečeš Sebi slavno ime.” {Isaija 63,10.11.14}
  • “Avigejina pobožnost, kao mirisni cvet, nesvesno se širila na njeno lice, u reči i dela. Duh Sina Božjegje počivao u njenoj duši.” {Ellen White: Signs of the Times, Oct. 26, 1888 par. 7} 
  • Adam i Eva su uveravali anđele da nikada neće prekršiti direktne Božje zapovesti; jer im je bilo zadovoljstvo da vrše Njegovu volju. Anđeli su se udružili sa Adamom i Evom u harmoničnoj pesmi hvale; i dok se njihova pesma vijorila iz Edema, Sotona je čuo zvuke njihovog obožavanja (samo!) Oca i Sina.” {Ellen White: The Spirit of Prophecy Vol. 1 One, p. 34, 35, 1870}

U gornjem stihu vidimo samo obožavanje Oca i Sina, i da je Isus bio Sin i pre nastanka greha. Ne postoji ni jedno mesto u Bibliji i u Duhu Proroštva gde je pokazano obožavanje svetog Duha, ni pre pada u greh! Zašto? 

Zato što on nije Božansko Biće nego samo duhovna manifestacija Oca i Sina! Zato sa druge strane vidimo da je Isus i za vreme Adama i Eve isto tako bio Sin! Ne samo pri Svom dolasku da umre za nas!

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku