JOVAN 1,18 – MONOGENÊS – MODERNE MANIPULACIJE BIBLIJE

Pavle Simović

Krivotvorine trinitiraca u savremenim prevodima Biblije: izbjegavanje riječi „jedinorođeni“ (monogenes) i izjednačavanje Sina sa Bogom Ocem

Iz „doktrinarnih razloga“, većina savremenih prevoda Biblije pokušava sakriti činjenicu da je Hrist jedinorođeni Sin Božji. Oni grčku riječ „monogenes“ (jedini rođeni, doslovni, pravi sin; uporedi sa Jevrejima 11:17) prevode pojmovima koji ne sadrže u sebi „rođen“ i umeću dodatak da je Isus sam Bog. Pogledajmo na primjeru teksta Jevanđelja po Jovanu 1:18.

Jedinstveni, jedini i Jedinorođeni Bog?

Mnogi moderni rječnici grčkog lažno definišu grčku riječ monogenes kao „jedinstven“ ili „jedini te vrste“ ili „jedini“. Budući da su Westcott i Hort, idejni tvorci „savremenog“ grčkog Novog saveza, bili suočeni sa učenjem o Hristu koji je „rođen“, morali su izmisliti novu definiciju „monogenesa“ (doslovno: jedini rođeni), pa su je promijenili u „jedinstven“ ili „jedni te vrste“ kako bi se uklopila u trinitarsku teologiju. Monogenes potiče od „monos“ i „genos“ što precizno znači „jedini“ i „rođeni“.

Ovo je elementarno za sve koji znaju grčki, za etimologe i istoričare. Ali zbog pristrasnosti da prikriju njihov omiljeni rukopis u Jovanu 1:18, redefinisali su je kako bi se uklopila. Nakon nekog vremena ova nova definicija prožela je nove verzije, tako da se sada na većini mjesta „jedinorođeni“ u mnogim uobičajenim stihovima, poput Jovana 3:16, naziva „jednim i jedinim“ ili „jedinstvenim“.

Mnogo puta pristalice modernih verzija i neprijatelji KJV-a i Prihvaćenog teksta (Textus Receptus) govore o nekoliko manjinskih čitanja u KJV-u, iako većina manjinskih čitanja u KJV-u ima latinske svjedoke, rane citate crkvenih otaca i rane verzije kao dokaz njihove očuvanosti kroz vjekove. Ali ti isti ljudi, poput Dana Wallacea, Jamesa Whitea i drugih tekstualnih kritičara, tada se potpuno okreću i prihvaćaju manjinska čitanja koja zamagljuju i mijenjaju doktrinu.

Budući da se u ovom dijelu 99% svih postojećih rukopisa slaže s Prihvaćenim tekstom i verzijama zasnovanim na njemu, poput verzije King James, gotovo da nije vrijedno spomena, ali zbog poplave novih verzija i nepismenog stanja crkve koja se ispovijeda, to se treba riješiti.

Moderna pseudo nauka i mnogi prevodioci Biblije sada tvrde da monogenês nije povezan s glagolom gennao („rođen“), već s ginomai („biti“).

Ho monogenês huios je u skladu sa Jovanovom upotrebom na drugom mjestu i bolje se uklapa u neposredni kontekst (Sin … Otac) od ostalih varijanti. Monogenês theos je nedosledan termin koji nema podršku u Novom Zavjetu. Ovo se zove hapax legomenon. Tekstualni kritičari ne preferiraju čitanje koje nije jedinstveno, osim ako nije podržano jakim vanjskim dokazima.

Protestanti, koji su većinski zadržali nebiblijsku dogmu o trojstvu, takođe su se dovijali kako da uklope svoja kreda. Pogledajmo neke primjere.

„U jedinstvu Božanstva postoje tri Osobe jedne tvari, moći i vječnosti: Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. Otac nije ni od koga, niti je rođen niti proističe; Sin je vječno rođen od Oca; Duh Sveti koji vječno proizlazi od Oca i Sina.“ (Vestminsterski kredo, Poglavlje III.)

„U ovom božanskom i beskrajnom Biću postoje tri substance života, Otac, Riječ ili Sin i Sveti Duh, jedne suštine, moći i vječnosti, od kojih svako ima cijelu božansku suštinu, a suština je nepodijeljena: Otac nije ni od koga, niti rođen niti u proisticanju; Sin je vječno rođen od Oca, Duh Sveti proizlazi od Oca i Sina. (Londonski baptistički kredo, 1689)

Ako ovu frazu „vječno rođen“ ne percipirate kao atak na zdravi razum, onda vam neće biti veliki problem da vjerujete u sve što izjave „autoriteti“.

Kako izgledaju moderni prevodi teksta u Jovanu 1:18?

Prije kratkog razmatranja modernih prevoda daćemo grčki original i pravilan prevod.

θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο μονογενης υιος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο. (Jovan 1:18, grčki original u Prihvaćenom tekstu)

„Nijedan čovjek nikada nije vidio Boga. Jedinorođeni Sin, koji je blizak Ocu, on ga je obznanio.“ (Biblija NRP)

Napominjemo da je termin „blizak“ jednostavna zamjena za arhaični izraz „u naručju“ ili „na grudima“. Upravo ova arhaična terminologija sama po sebi potvrđuje da je riječ o porodičnom odnosu.

Pogledajmo sada kako tu činjenicu izbjegavaju u „modernim“ prevodima.

“No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.” (John 1:18, NIV)

Kao što vidite, u popularnoj New International verziji, „Jedinorođeni Sin, koji je blizak Ocu“ je postao „jedan i jedini Sin, koji je sam Bog“!

“No one has seen God at any time; God the only Son, who is in the arms of the Father, He has explained Him.” (John 1:18, NASB)

U Novoj američkoj standardnoj Bibliji, „jedinorođeni Sin“ se pretvorio u „Boga jedinog Sina“.

“No one has ever seen God; the only God, who is at the Father’s side, he has made him known.” (John 1:18, ESV)

U English Standard verziji Isus je postao „jedini Bog, koji je s Očeve strane“.

“No one has ever seen God. The only Son, who is the same as God and is at the Father’s side, he has made him known.” (John 1:18, GNT)

U prevodu Good News, Hrist je „jedini Sin, koji je isti kao Bog“.

“No one has ever seen God. But the unique One, who is himself God, is near to the Father’s heart. He has revealed God to us.” (John 1:18, NLT)

Za urednike New Living Translation, Hrist je „jedinstveni (unikatni), koji je sam Bog“.

“No one has ever seen God. The only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like.” (John 1:18, CEV)

Contemporary English Version kaže „jedini Sin, koji je istinski Bog“.

“No one has ever seen God. The uniquely existing God, who is close to the Father’s side, has revealed him.” (John 1:18, ISV)

Ovdje je jedinorođeni Sin postao „jedinstveno postojeći Bog“.

“No one has ever seen God. It is the only Son, God, who is at the Father’s side, who has made him known.” (John 1:18, NCB)

Nova Katolička Biblija je to još vještije konstruisala: „jedini Sin, Bog“ (ili „Bog Sin“, kako obično kažu trinitarci).

Naveli smo samo neke od krivotvorenih verzija novih Biblija.

U ovom poslu trinitarci se služe i lažiranim međurednim prevodima (aleksandrijski prepisi), gdje stoji apsurdna konstrukcija „monogenes Teos“ – jedinorođeni Bog (https://biblehub.com/interlinear/john/1-18.htm)

Mnogi rani crkveni pisci citiraju stih onako kako stoji u Prihvaćenom tekstu, uključujući Teodota, Tertulijana, Hipolita, Imeneja, Aleksandra, Eustatija, Euzebija, Hegemonija, Ambrozijastra, Faustina, Atanasija, Tita-Bostru, Grgura iz Nazijana, Ambrozija, Hrizostoma, Sinesijusa, Jeronima, Teodora, Augustina, Prokla, Varimada, Teodorita, Fulgencija, Jovana iz Damaska i Priskilijana.

Veliki broj crkvenih otaca citirao je stih koristeći riječ „Sin“, a ne „Bog“. Ovo je posebno važno kada se uzme u obzir da se Tertulijan agresivno zalagao za utjelovljenje i da mu se pripisuje da je razvio koncept „jednog Boga u tri osobe“. Da je Tertulijan imao tekst koji je glasio „Bog“ u Jovanu 1:18, on bi ga sigurno citirao, ali je umjesto toga uvijek citirao tekstove koji glase „Sin“.

Štaviše, nijedan latinski crkveni otac nikada nije citirao ili aludirao na Jovana 1:18 izrazom „unigenitus Deus“ (jedinorođeni Bog).

Rezime

Ovo je klasični primjer potčinjavanja Svetog Pisma i objave Božje za račun crkvenih dogmi i doktrina.

Ova namjerna krivotvorenja Riječi Božje direktno su osuđena u Svetom Pismu: „Držite i tvorite svaku riječ kojom vas podučavam. Ništa ne dodajte niti išta oduzimajte od toga.“ (5. Mojsijeva 12:32; uporedi sa Otkrivenje 22:19)