KNJIGA: PRVA ZAPOVEST ILI TROJSTVO?

Enciklopedija dokaza starih pregaženih istina SVIH područja

Knjiga: “Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja” Goran Šušljić 415 stranica DOWNLOAD PDF

Sve glave i delovi ove knjige su povezane internim linkovima (slova plave boje) tako da se svaka tematika može pronaći jako brzo! Prve 23 stranice predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige. U ovoj knjizi na našem jeziku se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku.

Ova knjiga postoji i na drugim jezicima:

ENGLISH – ENGLISCH Book: “First Commandment OR Trinity?” ENCYCLOPEDIA of Evidences of the Old Trampled Truths of all areas – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

GERMAN – DEUTSCH Buch: “Erstes Gebot ODER Dreieinigkeit?” ENZYKLOPÄDIE der Beweise alter zertretener Wahrheiten aller Bereiche – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

UKRAINIAN – УКРАЇНСЬКА Книжка: “Перша Заповідь АБО Трійця?” ЕНЦИКЛОПЕДІЯ доказів старих занедбаних Істини у ВСІХ ГАЛУЗЯХ – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

RUSSIAN – РУССКИЙ Книга: “Первая Заповедь ИЛИ Троица?” ЭНЦИКЛОПЕДИЯ доказательств старых попранных истин ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

SLOVENIAN – SLOVENŠČINA Knjiga: “Prva Zapoved ALI Trojica?” ENCIKLOPEDIJA Dokazov Stare Prekoračene Resnice VSEH PODROČIJ – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

FRENCH – FRANÇAIS Livre: “Première Commandement OU Trinité ?” ENCYCLOPÉDIE des preuves d’anciennes vérités piétinées de TOUS LES DOMAINES – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD Il s’agit d’une traduction automatique

HUNGARIAN – MAGYARORSZÁG Könyv: “Első parancsolat VAGY Szentháromság?” Az ősi, letiport igazságok bizonyítékainak ENCIKLOPÉDIA MINDEN TERÜLETRŐL – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

NEDERLANDS – DUTCH Boek: “Eerste Gebod OF Drie-eenheid?” ENCYCLOPEDIE van bewijzen van oude vertrapte waarhed en van ALLE GEBIEDEN” – Goran Šušljić PDF DOWNLAD

MYANMAR – ZOMI Laibu “Thukham Masa OR Tothum Pasian?” Thuman Kinelhsiah Tuamtuam te Kigelhna Laibu – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

LITAUEN – LITHUANIA Knyga: “Pirmasis Įsakymas ARBA Trejybė?” SĄVADAS apie senų sutryptų tiesų įrodymus VISOSE SRITYSE – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

BULGARIAN – БЪЛГАРСКИ Книга: “Книга Първата Заповед ИЛИ Триединство?” ЕНЦИКЛОПЕДИЯ на доказателствата във ВСИЧКИ ОБЛАСТИ на премахнати старите истини – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

ROMANIAN – ROMÂNĂ Cartea: “Prima Poruncă SAU Trinitatea?” O scurtă ENCICLOPEDIE de dovezi, despre vechile adevăruri din TOATE DOMENIILE Scripturii care au fost călcate – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

PORTUGUESE – PORTUGUÊS Livro: “Primeira Oferta OU Trindade?” ENZICLOPÉDIA de provas de verdades antigas e espezinhadas de TODAS AS ÁREAS – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

SPANISH – ESPAÑOL Libro: Primer Mandato O Trinidad?“ ENCICLOPEDIA de pruebas de antiguas verdades pisoteadas de todos los ámbitos – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

繁體中文版 – TRADITIONAL CHINESE 書: 《第一條誡命還是三位一體?》所有領域被踐踏的古舊真理證據百科全書 作者 – Goran Šušljić (註:本書的翻譯仍在進行中。各部份的中文版將陸續在本頁發佈) PDF DOWNLOAD

中文简体版 – SIMPLIFIED CHINESE 书:第一条诫命还是三位一体?》所有领域被践踏的古旧真理证据百科全书 作者 – Goran Šušljić(注:本书的翻译仍在进行中。各部分的中文版将陆续在本页发布) PDF DOWNLOAD

FILIPINO – TAGALOG Aklat: “Ang Unang Utos O Ang Trinidad” ENSIKLOPEDYAEnsiklopedya ng mga Ebidensya ng mga Lumang Niyurakang Katotohanan sa Lahat ng Bahagi – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

SWAHILI – KISWAHILI Kitabu: “Amri Ya Kwanza AU Miungu Mitatu” KAMUSI Elezo ya ushahidi wa ukweli wa kale uliokanyagwa chini – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

KINYARWANDA Igitabo: “Itegeko rya mbere CYANGWA Ubutatu?“ ENCYCLOPEDIA yubuhamya bwukuri bwakandagiye Ukuri kwose – Goran Šušljić PDF DOWNLOAD

  • „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}
  • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 

Jeden od navažnijih pionira J.N. Andrews je o pitanju Trojstva dao jasnu izjavu:

  • “Doktrina o Trojstvu je prihvaćena na savetu u Nici 325-te godine. Ova doktrina uništava Božju ličnost i ličnost Njegovog Sina Isusa Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu posrami.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855}
  • „A Ovo je život večni da poznaju Tebe JEDINOG ISTINITOG BOGA, i Koga si poslao Isusa Hrista.” {Jovan 17,3}

Matej 28,18,19 je 325. godine promejen u pravcu Trojstva

1. Jovanova 5,7 je tek 1516. godine promenjena u pravcu Trojstva

77 biblijskih razloga zašto Trojstvo ne postoji

Sama katolička crkva potvrđuje, da Trojstvo nije biblijska nauka, i da nije postojalo među apostolima, nego da je uneseno u hrišćanstvo u 4. veku:

  • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogmeMedju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New Catholic Encyclopedia: FIRST Edition, 1967, Vol. XIV, p. 299}
  • „Ali PROTESTANSKE CRKVE su i same PRIHVATILE DOGME kao što je TROJSTVO za koje NE POSTOJI precizan izvor U Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је 0B112483-EEA0-486F-80A9-1933824271ED_1_102_o.jpeg

Trojstvo je nauka koju je u hrišćanstvo uneo “obraćen” car Konstantin 325. godine na saboru u Nikeji i time je stopio pagansku i hrišćansku religiju, nakon što je pre toga 321. godine zamenio subotu nedeljom, danom “Boga” sunca! 

Vera u Trojstvo – Trio sa lažnim trećim „bogom“ (sveti Duh Trojstva) predstavlja direktni prekršaj prve zapovesti, koja nas poziva da se molimo samo pravom Bogu. U celoj Bibliji ne postoji reč Trojstvo! Za svetog Duha u Bibliji stoji samo izraz Božji Duh i Isusov Duh, a nigde ne stoji izraz „Bog“ sveti Duh. Sveti Duh je po Biblji samo manifestacija Boga Oca i Sina u nama, kao Njihova lična i svesna sveprisutnost. U Bibliji stoji i izraz ljudski duh, koji nije neko drugo biće nego deo svakog čoveka. Sam Lucifer se sakrio iza imena „bog“ sveti Duh (Trojstva), da bi hrišćane zaveo da ga obožavaju.

Adventisti su osnivanjem pokreta 1844. godine napustili Trojstvo i nedelju, a nakon smrti pionira su 1931. godine oficijelno uveli Trojstvo i time krenuli u pravcu Vavilona palih crkava

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku