KNJIGA: PRVA ZAPOVEST ILI TROJSTVO?

Prva Zapovest ILI Trojstvo Goran Šušljić DOWNLOAD Knjiga – 342 stranice – prvih 65 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige DOWNLOAD PDF

Prva Zapovest ILI Trojstvo – Résumé Goran Šušljić Skripta – 73 stranice – dokazi najvažnijih tačaka stare istine DOWNLOAD PDF

U gornjoj knjizi i skripti na našem jeziku se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku

  • „A Ovo je život večni da poznaju Tebe JEDINOG ISTINITOG BOGA, i Koga si poslao Isusa Hrista. {Jovan 17,3}

Kao što možemo da vidimo u gornjem stihu i na donjoj slici, TROJSTVO je PAGANSKA nauka koju je u hrišćanstvo uneo car Konstantin 325. godine na saboru u Nikeji i time stopio pagansku i hrišćansku religiju, nakon što je pre toga 321. godine zamenio subotu nedeljom, danom “boga” sunca!

Kao što možemo da vidimo i na gornjoj slici, TROJSTVO je PAGANSKA nauka koju je u hrišćanstvo uneo car Konstantin 325. godine na saboru u Nikeji i time stopio pagansku i hrišćansku religiju, nakon što je pre toga 321. godine zamenio subotu nedeljom, danom “boga” sunca!

Sama katolička crkva potvrđuje, da Trojstvo nije biblijska nauka, i da nije postojalo među apostolima, nego da je uneseno u hrišćanstvo tek u 4. veku:

  • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogmeMedju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New Catholic Encyclopedia: 1967, Vol. XIV, p. 299}
  • „Ali PROTESTANSKE CRKVE su i same PRIHVATILE DOGME kao što je TROJSTVO za koje NE POSTOJI precizan izvor U Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}

Matej 28,18,19 je 325. godine promejen u pravcu Trojstva 

1. Jovanova 5,7 je tek 1516. godine promenjena u pravcu Trojstva 

Jovan 14,16-20 ko je taj drugi Utešitelj? Tu stoji, da je taj “drugi” Utešitelj sam Isus, ovaj put u duhovnoj a ne telesnoj formi, i zato stoji “drugi” (druga forma manifestacije) 

76 biblijskih razloga zašto Trojstvo ne postoji 

Vera u Trojstvo – Trio sa lažnim trećim „bogom“ (sveti Duh Trojstva) predstavlja direktni prekršaj prve zapovesti, koja nas poziva da se molimo samo pravom Bogu. U celoj Bibliji ne postoji reč Trojstvo! Za svetog Duha u Bibliji stoji samo izraz Božji Duh i Isusov Duh, a nigde ne stoji izraz „Bog“ sveti Duh. Sveti Duh je po Biblji samo manifestacija Boga Oca i Sina u nama, kao Njihova lična i svesna sveprisutnost. U Bibliji stoji i izraz ljudski duh, koji nije neko drugo biće nego deo svakog čoveka. Sam Lucifer se sakrio iza imena „bog“ sveti Duh (Trojstva), da bi hrišćane zaveo da ga obožavaju.

Adventisti su osnivanjem pokreta 1844. godine napustili Trojstvo i nedelju, a nakon smrti pionira su 1931. godine oficijelno uveli Trojstvo i time krenuli u pravcu Vavilona palih crkava