PORUKA LAODIKEJI

Ja sam 2018. godine bio na doslovnoj samrti od neizlečivog tumora mozga veličine 10×9 cm. Bog je zaustavio moju smrt. Ja sam Mu u najdubljoj molitvi obećao, da ću, ako učini čudo i ostavi me u životu, sa celom snagom objaviti Laodikeji tj. našoj crkvi opomenu i poziv ka povratku staroj istini po pitanju Trojstva, a da ću ovom svetu podeliti Veliku Borbu. Bog mi je iste sekunde JASNIM glasom rekao “JA neću večno dopustiti da umreš”. To se ispunilo i danas u mom mozgu NE postoji račno tkivo. Profesori su mi rekli da niko do sada nije preživeo takvu konstelaciju, i da je to čudo koje je mogao učiniti samo Bog!

Kako je Bog mogao učiniti ovakvo čudo i podržati me u ovoj objavi stare istine, ako je moja borba za istinu u stvari otpad koji truje Njegovu crkvu? Pozivam svakog da uz molitvu razmisli o ovom pitanju. 

Laodikeja po Bibliji u stanju da bude ispljuvana. Zašto onda nosimo sigurnost, da su DANAŠNJA učenja merilo naše vernosti tj. istine? Bog je preko EGW najavio upravo suprotno:

 • „Bog će podići mudre osobe, koji će te ISTINE VRATITI nazad na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2}

Zašto vratiti ako mi sve dublje idemo ka pravoj istini?

 • „A kada učitelji i ljudi na vlasti na vodećim pozicijama, kroz zbunjujuće duhovne ideje i izvrnuta tumačenja, vode duše od svetlosti, da li onda treba da ćutimo, iz straha da njihov uticaj sprečimo, dok se duše obmanjuju?“ {Ellen White: ChL, p. 62.1}

Zašto jedna opomena predstavlja „neprijateljske napade“ na našu crkvu, kada je sam Bog preko EGW najavio da će podići pojedince, da se u crkvi bore za pregaženu istinu?

 • „Božja Reč nosi istoriju od stvaranja pa sve do dolaska Sina čovečjega na nebeskim oblacima. Ali i više. Ona pokreće naše misli dalje ka budućem životu, pre nego što je slava raja ponovo obnovljena. U SVIM vremenima Božja istina ostaje ISTA. Šta je već na početku bila istina, i sada je istina. Iako se sledećim generacijama otvara razumevanje za nove i važne istine, te prepoznate nove istine NE smeju da PROTIVUREČE starim. Svaka novoshvaćena istina samo dodatno naglašava one stare.“ {Ellen White: RH March 2,1886, par. 6}

Iskreno pitanje: Kakve veze ima neprepoznavanje pitanja svinjskog mesa sa pitanjem u Kojeg Boga verujemo (što se koristi kao argument da pioniri nisu imali istinu)? Pravog Boga su u celoj istoriji obožavali Njegovi pravi sledbenici, sve dok Papstvo nije pravog Boga zamenilo Trojstvom, dok su naši pioniri kao poslednja crkva sa potpunom istinom odbacili sva verovanja druge strane kao nedelju, zagrobni život i Trojstvo. Oni su verovali i u istinu da je Isus kao doslovni Božji Sin Božansko a ne stvoreno biće! 

Jedan napredak učenja predstavlja PRODUBLJENJE i daljnji izlazak iz Vavilona palog Hrišćanstva na šta nas Bog preko Otkrivenja poziva, a  ne zamenu prepoznate istine i ekumenske aspekte koji su došli koji su došli u našu crkvu upravo kroz povratak Trojstvu palih crkava.

 • „1930. godina je predstavljala jednu dodatnu prekretnicu u oblikovanju adventističkog verovanja…Uz zaobilaženje punog odbora Generalne Konferencije je u godišnju knjigu 1931. godine dospeo nacrt 22 fundamentalna verovanja (Fundamental Beliefs), koji je pripremljen od strane urednika Francis M.Wilcox-a zajedno sa tri druga teologa, među kojima je bio i predsednik Generalne Konferencije Charles H. Watson. Prema izjavi adventističkog istoričara LeRoy E. Froom-a, iza te akcije iznenađenja stojala je namera da se izbegne otpor tradicionalnih krugova vodstva crkve. Nova verzija, koja se nije implicitno podrazumevala kao čvrsto formulisan credo je po PRVI PUT sadržavala PRIZNANJE TROJSTVA i iskazivala se kroz veliku hristocentričnost. Decenijski uticaj Uriah Smith-a i njegovih sledbenika je time bio savladan. 1932. godine je sledilo preuzimanje fundamentalnih verovanja u novo kreiranu knjigu crkve. Ona su dobila još veću snagu, zato što su postala merilo pripreme za krštenje.“ {Adventecho, April 1998, Seite 11+12}

Jedan poznati nemački teolog je dobro opisao događaje promene vere:

 • „TEK nakon smrti starije generacije adventističkih teologa se „razumevanje“ trinitarijanstva moglo potpuno probiti, a prvi put je formulisano 1931. godine u našim Fundamental Beliefs. 1944. godine su sve antitrinitarijarne i semiarijanske izjave iz štampanih knjiga od Uriah-e Smith-a, ukoliko su kasnije štampane, promenjene ili uklonjene.” {M. Böttcher}
 • „Kako jedna struja rasuđivanja ide, ILI su pioniri grešili i današnja crkva je u pravu, ILI su pioniri bili u pravu a današnja crkva je otpala od Biblijske istine.“ {Woodrow Whidden, Jerry Moon, John Reeve: The Trinity, p. 190}
 • „Većina pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbili tačku 2 „Trojstvo“. {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p.10}

Ellen White je taj otpad Božje crkve od istine i prihvatanje katoličkog uticaja (Trojstvo) jasno najavila:

 • „Govorim vam sada, da će se, KADA odem na počinak, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve upozorim na đavolove lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno UPOZORILA.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. Feb. 1915}
 • „Ti ljudi su govorili uporno: „Bog je sa nama. Mi stojimo u SVETLOSTI. Mi imamo ISTINU.“ Istraživala sam ko su ti ljudi, i rečeno mi je, da su to propovednici i vođe, koji su sami odbacili svetlost, i koji sami ne žele, da drugi to shvate.“ {Ellen White: EW, p. 240.2}
 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se razvija biti sve jači i veći. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}

Sami Katolici nam se smeju što prihvatanje njihovog uticaja i nauke deklarišemo kao „biblijsku istinu“ koja ne postoji u Bibliji, dok je sa druge strane Božji prorok nadahnuto najavio današnju konstelaciju:

 • „Ali protestantske crkve su i same prihvatile dogme kao što je Trojstvo za koje ne postoji precizan izvor u Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}
 • „Misterija najsvetijeg TROJSTVA je CENTRALNA misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MISTERIJA vere i svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechism 234}
 • „Slediće pravac sličan onome od rimskih Katolika.“ {Ellen White: 9MR, p.179, Letter 53, 1894}
 • „Videla sam nominalnu CRKVU i nominalne Adventiste kao Judu, kako će nas zavesti ka Katolicima da prihvatimo njihov uticaj i da ustanemo protiv istine.“ {Ellen White: Spalding Magan Unpublished Testimonies, p. 1}

Ovo proročanstvo se ispunilo u potpunosti:

 • „Istinito je da je postojalo vreme u postojanju Adventista sedmog dana, kada je bilo prihvaćeno antikatoličko gledište, a izraz hijerarhija korišćen u negativnom kontekstu, da bi se time nazvala papska forma crkvene vladavine. To gledište naše crkve nije u stvari bilo ništa drugo nego izraz jednog široko prihvaćenog ODBIJANJA PAPSTVA kod konzervativnih protestantskih crkava krajem prošlog i početkom ovog (20.) veka, koji su sada, barem što se tiče adventističke crkve bačeni na SMEĆE ISTORIJE.“ {Neil Wilson (otac od Ted Wilson-a i nekadašnji predsednik GK): EEOC vs PPPA and GC, Civil Case #74-2025 CBR 1975}

Ellen White je kao Božji prorok napisala, da će kao pratnja otpadu biti beleženi začuđujući uspesi, očigledno da bi služili kao argumenti ispravnosti današnjeg otpada, iako je upravo taj otpad praćen sa porukom „mira“ i liberalnim kompromisnim rešenjima, kako uši svrbe, doveo mnoge neobraćene ljude u crkvu:

 • „Osnivači tog sistema će ići u gradove, i beležiće začuđujuće uspehe.“ {Ellen White: 1AB206 1 AB206 1SM 204.2; FG1.215.2}

Zaključak:

Bog je preko Svojih proroka jasno najavio da će kazna za taj otpad doći direktno i pre nego što ostatak sveta bude kažnjen za nemoralno odbacivanje Boga, kao i da se sve ovo odnosi direktno na nas a ne samo na stari Izrael:

 • „Studirajte devetu glavu knjige Jezekilja. Ove reči ĆE se doslovno ispuniti.” {Ellen White: Letter 106, 1909}
 • „I anđelu Laodikijske crkve napiši: tako govori Amin, Svedok verni i istiniti, početak stvorenja Božjeg: Znam tvoja dela da nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! Tako, budući mlak, i nisi ni studen ni vruć, izbljuvaću te iz usta Svojih. Jer govoriš: bogat sam (osvedočenje da imamo ispravnu teologiju), i obogatio sam se, (razumeti istinu), i ništa ne potrebujem; a ne znaš da si ti nesrećan, i nevoljan, i siromah, i slep (neshvatanje i neprihvatanje prave istine), i go (istinita teologija je odbačena). Savetujem te da kupiš u Mene zlata (izgubljena najvrednija istina o svetom Duhu i ostale koje su odbačene), žeženoga u ognju (čišćenje od lažnih nauka), da se obogatiš (da ponovo razumeš istinu); i bele haljine, da se obučeš, i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; i masti očinjom pomaži oči (prepoznavanje čiste Biblijske istine, dubine otpada i lažnih nauka), svoje da vidiš (poziv ka ponovnom prihvatanju istine).“ {Otkrivenje 3,14-18}

Retki izolovani tekstovi mogu da na prvi pogled ostave utisak da podržavaju Trojstvo, kao što i opis “Samuilovog” duha ili priča o Avramovom krilu služe u palim crkvama kao „dokaz“ života posle smrti. A upravo se kod odbrane Trojstva manje precizni citati koriste kao „dokazi“, dok se istovremeno jasni tekstovi, kao donji, ignorišu ili deklarišu kao „simbolični“.

 • „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894 par. 18}

Šta je sin od Ellen White, William White, napisao u kontekstu unošenja nauke o Trojstvu u adventističku crkvu?

 • „Moja zbunjenost se umanjila kada sam na osnovu rečnika shvatio da je jedno od značenja reči osoba tj. ličnost – karakteristika.“ {W.C. White, 1935, Letter to H.W. Carr}
 • „Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim POKUŠAJIMA da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me ZAPANJILE i čine me često tužnim.“ {Letter from William C. White to H. W. Carr April 30th 1935}

Zašto se William White borio protiv Trojstva ako je ono istina? Zato što je Bog pokazao Ellen White da njen sin nikada neće otići od istine:

 • „Pokazano mi je, takođe, da moj sin W.C. White treba biti moj pomoćnik i savetnik, i daće Gospod pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je pokazano da će ga Gospod voditi, i da NEĆE SKRENUTI SA PUTA, jer će prepoznati vođstvo svetog Duha. Uverenje mi je dato“…“Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz panteizam (p.p. Trojstvo) i druge forme neznaboštva; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću Svoga Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}

Mi danas sa druge strane radi odbrane našeg gledišta odbacujemo čak i osnovne činjenice da je Isus oduvek bio doslovni Sin iako je i Ellen White pored Biblije jasna, zato što činjenica da je Isus doslovni Sin pokazuje da Trojstvo ne postoji:

 • „Pali anđeli su želeli da sakriju ČINJENICU da je Isus jedinorodni SIN Božji i počeli su da smatraju nepotrebnim da Isusa pitaju za Njegovo mišljenje.“ {Ellen White: TDG, 128.2 1910}

Ako su nekolicina citata koji na prvi pogled podržavaju Trojstvo od EGW originali, zašto je ona posle 1900. godine pozvala na štampanje knjiga starih pionira koje su izričito odbijale svaku formu Trojstva tj. trećeg Boga?

 • „Mi moramo da ponavljamo reči naših pionira…..Oni su radili na tome da učvrste temelje našeg verovanja….Ja sam dobila reč, da se ono već od njih napisano treba ponovo štampati.“ {Ellen White: RH, 25. May, 1905, par. 2}

Šta je EGW napisala u poslednjim godinama njenog života?

 • „SAMO Bog (Otac) i Hristos znaju koliko su koštale duše ljudi.” {Ellen White: ST, January 13, 1909 par. 8}

Neka nam Bog bude milostiv, i dovede nas do istine dok vreme milosti još uvek traje!

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku