MOJE ISKUSTVO IZLEČENJA

Bog je doslovno zaustavio moju smrt – Goran Šušljić

Želim da sa vama podelim iskustvo mog čudesnog izlečenja Božjom silom, da bismo razumeli da čak i najzdravija ishrana bez Boga nema smisla. Ja sam 2010. sa 38 godina dobio moždani tumor prečnika oko 4cm. Tada sam prešao na zdravu vegansku ishranu, praćenu visokokoncentrisanim biljnim ekstraktima kao npr. tamjan, Green Magma i sveže ceđeni sokovi, tako da se tumor umirio, a velika biopsija je potvrdila samo neaktivno tkivo.

Pošto sam tada bio jako slab od bolesti, nisam bio u stanju da donesem pravu odluku, a danas ne bih dopustio biopsiju, jer ona donosi nadražaj koji aktivira tumor. Čak i kad postoji rak, njegov razvoj i aktivnost može da se posmatra kroz MR i samo kod eksplozivnog rasta (npr. Glioblastom) neka intervencija, koja inače donosi više štete nego koristi, ima smisla.

Ali kod većine tumora pri prelasku na ekstremno zdravi život može samo da se posmatra njihova neaktivnost ili preostali ožiljci. Meni je nažalost biopsija pored aktivacije tumora (kroz iritaciju) donela povredu na jednom mestu koje izaziva nestabilnosti, tako da sam radi toga bio primoran da uzimam otrovne antiepileptike, koji su u odredjenoj meri sprečili potpune efekte mog zdravog života. Posle operacije biopsije sam izgubio oko 10 Kg i postao jako slab.

Ali pošto sam počeo da živim potpuno po zdravstvenim principima, dobio sam uskoro vecu snagu od one pre bolesti. Moja izgubljena težina se vratila u mišićnoj formi, bez da sam dirnuo meso ili mleko, ili primenio teške treninge (koji su posle operacije glave bili i nemogući). Osećao sam se tako dobro kao nikad ranije u životu, tako da nisam više osećao želju za bližim kontaktom sa Bogom ili da donesem jasnu odluku pripadnosti samo Njemu. Nakon jedne godine je MR kontrola pokazala da je moj mozak u stabilnom stanju bez povećanja tumora.

Tada sam se još dalje odvojio od Spasitelja i odlučio da mi nije potrebna ni tako “ekstremno” zdrava ishrana, pošto sam tako “jak” i “zdrav”. Već mesec dana kasnije došlo je do eksplozije bolesti u mozgu, gde je narastao dodatni, novi veliki proces na drugoj do tada nedirnutoj polovini mog mozga, i koji je kroz eksplozivni rast dodatno napravio i nekoliko krvarenja, najveće kao kugla od skoro 3 cm. Slobodno se može reći da mi je gotovo ceo mozak bio simbolički “pojeden”.

Da pre toga nisam primenio mnoge aspekte prirodne medicine, koja potiče iz Božje apoteke, takvo krvarenje bi i kod mene izazvalo apopleks pucanjem tkiva sa oduzimanjem jedne strane tela ili čak i trenutnu smrt. Ali pošto moje tkivo nije bilo nagriženo suviše nezdravim životom, ono je bilo elastično, tako da sam ja uprkos svim krvarenjima mogao normalno da hodam i da se pomeram.

Radi jake glavobolje sam ponovo završio u bolnici, gde su mi doktori saopštili, da treba da odem kući da se oprostim od familije, jer je izlečenje nemoguće, a smrt neposredno preda mnom. Razmišljao sam o mom bez Boga besmislenom životu i odlučio da Ga celim srcem ponovo prihvatim, bez obzira šta će mi se dogoditi.

Te subote sam pozvao nekoliko vernih ljudi sa propovednikom u naš dom da se obavi molitva pomazanja. Bio je dan sa plavim nebom bez i jednog oblaka na nebu i suvim vazduhom. Molili smo se sa suzama u očima da mi Svemoguci pokloni život ako je Njegova volja. 

Nakon molitve je odjednom bez najave došao veliki grad, iako to kod onakve atmosferski vremenske konstelacije nije bilo moguće. Imali smo utisak da se plafon trese od jakih gromova. A ja sam se odmah osetio bolje. U ponedeljak je MRT pokazao da su novi proces na drugom delu mozga i cela velika lezija i sva krvarenja potpuno nestali kao da nikad nisu ni postojali. Čak kada se takva velika krvarenja i prežive, njima treba par meseci da nestanu, a lezija bi ostavila barem ožiljke.

Tim profesora je nakon toga saopštio da to sa prirodnim naukama i medicinom nije objašnjivo, a kod nekih su se mogle videti vlažne oci, pošto su i sami mogli da prepoznaju Božje čudo i da On zaista postoji. Sa druge strane je Bog tada ostavio primarni tumor na drugoj strani mozga kao opomenu, da moram potpuno da se promenim, naravno samo kroz Božje vodstvo i silu.

U Bibliji stoji opis, kako je naš sveti i slavni Bog na gori Sinaju lično predao deset zapovesti Svom proroku Mojsiju. Pri tome se celo vreme mogla čuti jaka grmljavina. Naš Stvoritelj se time potpisao, da niko ne bi pomislio da je Mojsije sam izgravirao tih deset zapovesti, nego da bi svi dobili dokaz od Koga one dolaze. Upravo tako se naš Spasitelj potpisao i kod mog čudesnog izlečenja, da niko ne bi mogao da tvrdi, da je to “spontano” izlečenje, kako se Božje čudesno delovanje često označava, da bi se utišala savest koja poziva na promenu života i prihvatanje istine. Uprkos svemu, ja tada još uvek nisam potpuno došao ka Bogu, nego je moj religiozni život nosio oblik sinusne krivine.

Posle odredjenog vremena sam polako ostavio i ekstremno zdravu isranu i biljne ekstrakte kao npr. tamjan. Bog je morao i dalje da me teše da bi Mu prišao još bliže. Moj tumor se ponovo aktivirao i eksplozivno narastao. U Avgustu 2018. sam celu noć bio pri doslovnom umiranju, ali su moja mama i supruga proveli celu noć na kolenima, podržani molitvama od strane velikog broja poniznih ljudi. I Bog je smrti rekao NE! Ja sam ostao u životu, i prenet sam direkno u bolnicu. Doktori su mi rekli, da ne očekuju mogućnost da kod ovakve konstelacije ostanem u životu, ali da će makar pokušati da me operišu, iako ću i tada, ukoliko uopšte preživim operaciju, živeti verovatno samo par nedelja do 2-3 meseca.

Hirurg mi je nakon operacije rekao da je držao mali isečeni deo mog tumora u ruci, i da je to najopasniji i najbrži tumor Glioblastom (stepen malignosti 4). Ja sam tek nako toga potpuno shvatio da ponovo umirem, i predao sam život potpuno Bogu. U jednoj dubokoj molitvi sam Mu obećao da ću svakim atomom svoje snage objaviti NJEGOVU STARU pregaženu istinu naših pionira o Bogu Ocu i o Njegovom doslovnom Sinu Isusu (tj. da Trojstvo ne postoji), a ljudima ovog sveta deliti Veliku Borbu kao najavu neposrednog Isusovog dolaska.

Odmah pri završetku molitve sam čuo izuzetno jasan glas: “JA neću večno dopustiti da umreš.”

Reč “večno” nikad nije bila prisutna u mojem izražavanju, tako da mi je Bog i time pokazao da da su ovo zaista bile Njegove reči, a ne moje misli! Moje razumevanje je, da mi je On time rekao, da ću ostati živ sve do Isusovog dolaska (naravno samo ukoliko ostanem u zajednici sa Njim).

Da bi Bog i praktično dokazao da su to zaista bile Njegove reči, nekoliko sati nakon toga sam dobio poziv na mobilni (što u Nemačkoj nije uobičajeno) od strane glavnog doktora tog medicinskog područja, koji nije bio nadležan za moj slučaj, i kojeg ranije nisam video. A on je sa drhtavim i šokiranim glasom rekao, da je došlo do neshvatljive promene dijagnoze mog tumora. 

Analiza tkiva je pokazala da je tumor druge forme, kod koje (iako je i kod nje stepen malignosti bio 3) je teoretski moguće lečenje (ne izlečenje, nego samo usporavanje rasta) hemoterapijom u kapsulama i fotonskim zračenjem! Bog je rekao Svoje! Moj tumor je tada bio neshvatljivih 10×9 cm pre operacije, a nekon nje je ostao još uvek gotovo 8 cm velik.

Odmah nakon moje molitve su mnogi pacijenti i zaposleni iz različitih odeljenja bolnice, pa čak i sveštena lica, počeli sami da mi se obraćaju sa pitanjima o pravoj istini, uz prihvatanje istine i Velike Borbe u ruci, čak i od strane katoličkog sveštenika, koji je u razgovoru čuo ko je zver, šta je naša prošlost i šta prethodi Isusovom dolasku, i koji je onda Veliku Borbu podelio sa evangelističkim kolegom. Mogao bih da pišem još duži tekst koja natprirodna čuda svedočenja su se sve desila u bolnici, gde je Bog doslovno pripremio Svoju decu da dobiju istinu. Mnogi su pokazali potpunu dubinu sreće što su dobili priliku da upoznaju istinu. Mogu samo da kažem da je pozni dažd neprimetno i započeo!

U januaru 2019. je u MR ustanovljeno da se tumor sa 8x8cm smanjio na 4x2cm!

Ali Božji narod je dalje upućivao molitve za mene, a ja sam nastavio da dožiljavam velika iskustva sa nepoznatim ljudima ovog sveta, pri čemu su neki čak i direktno dolazili kod mene i eksplicidno tražili da čuju istinu! Nakon prihvatanja istine su mnoge osobe rekle da smatraju da je Bog učinio doslovno čudo da bi dobili priliku da čuju istinu. Kod jednog doktora se desilo da je prekinuo medicinski razgovor, i rekao mi, da u celoj sobi oseća Božje prisustvo i da vidi celu sobu doslovno osvetljenu natprirodnim svetlom! Zahvalio mi se celim srcem za Veliku Borbu i doslovno direktno upoznavanje Boga jer pre toga verovatno nije bio siguran da li Bog zaista postoji!

Ja sam u junu 2019, nakon pola godine praćene verom i molitvom dragih ljudi, otišao na novu MR kontrolu. Nakon ispitivanja sam kratkim pogledom na na dva različita ekrana sa aktuelnim i snimkom pre nekoliko meseci video, da je na jednom ekranu tumor mnogo veći i u tom kratkom trenutku sam gotovo izgubio nadu na izlečenje. A onda me je doktor pozvao na razgovor i pokazao mi da je MR slika puno manjeg tumora ona od danas! Kod moje vrste tumora ne postoji smanjenje nego samo eksplozivni rast!

Šokiran tom činjenicom doktor nije mogao da me pusti, iako su već više pacijenata čekali na razgovor koji normalno traje maksimalno 10 minuta! On je celo vreme pokušavao da negira Božje čudo, i trudio se da pronađe dokaze njegovog stava, ali je posle sat vremena morao da odustane od svoje argumentacije, i da se pomiri sa činjenicom da Bog zaista postoji!

MR u februaru 2020. je pokazao, da moj nekadašnji maligni tumor mozga koji je imao prečnik od 10×9 cm više NE POSTOJI! Ja sam danas potpuno zdrav i u svakom aspektu normalan kao pre 10 godina.

I danas doživljavam veliki broj misionskih iskustava. Gotovo svaki dan poklanjam knjigu od Ellen White „Velika Borba“ i karte za besplatnu narudžbu te knjige, i kroz to dolazim u blagoslovene razgovore sa iskrenim ljudima, i mnogi pokazuju veliku radost što su dobili priliku da čuju večnu istinu. Božji Duh u ovoj poslednjoj fazi pred Isusov dolazak posebno deluje na ljudske umove, i nikada do sada ljudi nisu u tolikoj meri bili spremni da čuju i prihvate istinu, pošto je kraj vremena milosti neposredno pred nama!

SLAVA, ČAST I ZAHVALNOST Bogu Ocu i Njegovom Sinu Isusu za Njihovu bezgraničnu milost i ljubav prema nama grešnima! Neka Bog učini da budemo spremni za skori Isusov dolazak u slavi, i da večnost provedemo zajedno na nebu!

Dole stoje knjige, koje sadrže staru pregaženu istinu, čiju sam objavu u dubokoj molitvi obećao našem svemoćnom Bogu, neposredno pre nego što mi je rekao: “JA neću večno dopustiti da umreš”:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo Goran Šušljić DOWNLOAD Knjiga – 332 stranice – prvih 65 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige

Završna faza otpada i prva zapovest – Goran Šušljić 4 stranice DOWNLOAD PDF

Velika Borba izmedju Hrista i Sotone 1884 – Ellen White 193 stranice DOWNLOAD PDF