FALSIFIKATI

Pošto su za optad bili potrebni najjači argumenti, kao glavni „dokazi“ Trojstva su uzeti citati, koje možemo da simbolično izbrojimo skoro sa deset prstiju. Ti citati „od“ Ellen White su slučajno baš oni, u kojima stoje izrazi kao „Tri nebeska Nosioca časti“, „Nebeski Trio“ ili „Tri žive Osobe“. Pojam falsifikat sigurno ne znači nešto napisano drugim rukopisom! Jedan zaista profesionalni falsifikat sadrži savršenu i identičnu kopiju nečijeg rukopisa sa drugim rečima, inače ne bi bio falsifikat nego samo POKUŠAJ! 

Setimo se izjave od ROGER MORNEAU, bivšeg sataniste, koji se ponovo vratio pravom Bogu. On je pisao o tome kako su demoni sami kucali tekstove na pisaćim mašinama. Pali anđeli se isto tako pojavljuju kao savršena imitacija umrlih ljudi. Da li je savršeni falsifikat iz njihovih ruku prepoznatljiv? Sigurno ne, jer su oni u stanju da naprave savršenu imitaciju.

Iz tog razloga je najbolji odgovor na pitanje da li je nešto falsifikat, da li se takav tekst slaže sa ostatkom većine citata, ili im suproti 180 stepeni. Mi se nalazimo u ratu sa natprirodnim bićima, a ne samo sa slugama druge strane!