ORIGINALNI I NEPOZAJMLJENI ŽIVOT U ISUSU?

Nakon čitanja knjige ´Čežnje Vekova´ „od“ Ellen White iz 1898. godine, mnogi tadašnji teolozi su izneli pitanje, da li je EGW iznenada promenila verovanje i prihvatila Trojstvo? Odakle su zaista došle te (trojstvene) „dopune“ možemo da vidimo na jednom primeru. Citat iz knjige od Ellen White „The Great Controversy between Lord Jesus Christ and satan“ ´Velika Borba između Gospoda Isusa Hrista i sotone´ 1877:

  • „…je odgovorila da zna da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u Mene, iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li to“? {Ellen White, The Great Controversy between Christ and Satan, 1877, p. 362-363}
Ovaj citat je 1898. u knjizi ´Čežnja Vekova´, dobio „dopunu“ (markirano velikim debelim crnim slovima i podvučeno crnom linijom):
  • „Marta je odgovorila: „Znam da će ustati pri vaskrsenju, u poslednji dan“. Želeći da njenu veru još pravilnije usmeri, Isus je izjavio: „Ja sam vaskrsenje i život.“ U Hristu je ORIGINALAN, NEPOZAJMLJENI, NEDERIVISAN ŽIVOT.“ „Ko ima Sina Božijega ima život.“ {1. Jovanova 5,12}, „ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje. Hristova Božanstvenost je vernikovo čvrsto obećanje o večnom životu. „Ko veruje u Mene“, rekao je Isus, “iako je bio mrtav biće živ; i ko je živ i veruje u Mene, neće nikada umreti. Veruješ li ovo“? {Ellen White, Desire of Ages, 1898, p. 530}
U nastavku možemo videti da gornje crveno markirane reöi uopšte nije napisala Ellen White, već da je to ubačeno u knjigu „Isusov Život – Desire of Ages“ od strane nosioca otpada, dok je Ellen White bila u Australiji protiv njene volje, kako bi dokazali da Trojstvo sa „3“ jednaka „Boga“ postoji, i da je to sama Ellen White podržavala.
  • „´U njemu je bio ŽIVOT´, i to, ORIGINALAN, NEPOZAJMLJEN, NEDERIVISAN. U nama teče potok sa Izvora života. Naš život je nešto što primamo, nešto što Darovatelj ponovo uzima sebi, – nad čim nemamo kontrolu, i za šta moramo dati Bogu račun i hvalu. Ali u Isusu je život bio NEDERIVIRAN, NEPOZAMLJEN;“ {John Cumming, „Sabbath Evening Readings on the Nev Testament – St. John“, 1856, page 5}
Gornji citat je bio baza za donji citat od dr LeRoy Froom-a, gde stoji njegov falsifikat izjave od Ellen White:
  • Hristos je preegzistentan, samoegzistentan Sin Božji… Kada govorimo o Njegovom prepostanju, Hristos nosi naš um kroz davnu večnost. On nas uverava da nikada nije bilo vreme da On nije bio u bliskoj vezi sa večnim Bogom. Onaj, čiji su glas slušali Jevreji, bio je sa Bogom kao Onaj koji je oduvek sa Njim (od kada je rođen).” {„Ellen White“: ST, August 29. „1900“ + Evangelism, p. 615}