VERA U DOBA PIONIRA

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi “NAPREDAK” u spoznaji “ISTINE” ispravne?

  • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}
  • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2}

Stara istina:

Sin od Ellen White Edson White je 1913 godine napisao da u celom svemiru postoje samo dva Božanska Bića, Otac i Sin:

  • „Samo jedno Biće u svemiru pored Oca nosi Božansko ime, i to je Njegov Sin, Isus Hristos.“ {James Edson White: The Coming King, p. 27, 1913} 

Zašto Ellen White nije na to reagovala, ako je tada zaista verovala u Trojstvo? Upravo u tim danima je postojala velika borba između dva tabora, i takva izjava je imala veliki uticaj, posebno što je došla od strane sina Ellen White!

Šta je kasnije napisao drugi sin od Ellen White, William White, što se tiče unošenja nauke o Trojstvu u adventističku crkvu?

  • Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me zapanjile i čine me često tužnim.“ {Letter from William C. White to H. W. Carr April 30th 1935

Zašto se William White borio protiv Trojstva ako je ono istina? Zato što je Bog pokazao Ellen White da njen sin neće otići od istine:

  • “Pokazano mi je, takođe, da moj sin W. C. White treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je pokazano da će ga Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta, jer će prepoznati vođstvo svetog Duha. Uverenje mi je dato“…“Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz panteizam (p.p. Trojstvo) i druge forme neznaboštva; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću Svoga Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}

Šta je u današnjim danima iskreno napisao George Knight, profesor adventističke istorije i osvedočeni sledbenik Trojstva, kao jedan od najpoznatijih teologa u današnjim krugovima GK?

  • Većina pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbili tačku 2 „Trojstvo“ {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p. 10} 

Koje osobe nisu pripadale toj većini? To su bili teolozi koji su nažalost u drugoj fazi postali zagovornici Trojstva, i koji su postepeno uneli taj otpad u adventističku crkvu:

Dr. J. H. Kellog (glava 69), A. T. Jones, Prof. W. W. Prescott (glava 65), A. G. Daniells, Francis Wilcox, kasnije podržani od strane Dr. LeRoy Froom (glave 69+70) i predsednik Generalne Konferencije Charles Whatson, koji su 1931. godine uspeli da konačno unesu ovo učenje u listu naših verovanja.

Neki Adventisti u današnjem vremenu iznose pretpostavke, da su naši pioniri odbijali samo katoličku formu Trojstva. U donjem citatu, u kojem je protokoliran jedan razgovor u kojem je učestvovala i Ellen White, vidimo da ove izjave nisu istinite:

  • “…Ovde, u vozu, upoznali smo čoveka sa vidnim fizičkim i mentalnim moćima, koji se upravo vraćao sa njegovog misionskog polja u Kini. [..] Dok smo razgovarali sa ovim gospodinom, osećanja dubokog poštovanja su bila probuđena prema žrtvovanju koje je on napravio, i još uvek rastu….Ali pošto nas je ispitivao (katehizirao, orig. eng.) o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo Njega da je On Božanska Osoba Kome se obratio Jehova rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi nemamo toliko naklonosti prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, kao ni sa Trinitarijancima koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o trojedinom Bogu. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {RH, 6. June, 1871, p. 196, Western Tour} {http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf

Isto tako dolaze i tvrdnje, da su NEKI pioniri Adventizma dolazili iz religioznih grupa gde je Trojstvo bilo odbijano, i da samo zato ta doktrina nije odmah uneta u crkvu. Ali da li to znači da bi trebali odbiti i krštenje, jer su ga doneli Baptisti? Ili Isusov drugi dolazak pošto je to učio William Miller?

Mi smo kao poslednja prava crkva do tada poznatu istinu kroz vođstvo Duha Proroštva preuzeli sa više strana, a pogrešna suštinska verovanja drugih crkava zamenili biblijskom istinom. Trojstvo nije bila nauka koju smo tek trebali shvatiti, već je to bila nebiblijska nauka apsolutne većine drugih crkava koju smo izlaskom iz Vavilona ostavili! Zato su tadašnji Adventisti tu istinu branili jednako vatreno kao i subotu i Isusov dolazak!

Tvrdnja da su to bili samo neki pioniri, a da je i tada većina crkve verovala u Trojstvo je direktna neistina. Ti pioniri su vodili i nosili našu crkvu i teologiju. Oni nisu bili neke nebitne osobe marginalnog mišljenja! Ali sotona pokušava da izvrne čak i tako jasne činjenice!

Iako katoličko Trojstvo uči besmislenu nauku da se Isus kao Sin rađa uvek iznova, ono istovremeno priznaje da je Isus doslovni Sin, a ne samo u okviru misije spasenja. Pioniri su pored jasnog verovanja da postoje samo dva Božanska Bića, sa savetom u Dvoje, odbacivali i današnju adventističku formu Trojstva, koja uči da Isus nije doslovno umro na krstu (već samo haljina ljudskog mesa i da je Isus Sam Sebe vaskrsnuo) i time direktno odbija Isusovu žrtvu na krstu.

Naši pioniri su verovali da je Isus, iako Božansko Biće, doslovni Sin sa doslovnim početkom, nebeskim rođenjem. Ellen White nikada nije opovrgla njihove stavove, nego ih je sama podržavala.

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku