TAČKE NAŠE VERE

  • A Ovo je život večni da poznaju Tebe JEDINOG ISTINITOG BOGA, i Koga si poslao Isusa Hrista.” {Jovan 17,3}

Dieses Bild hat ein leeres Alt-Attribut. Der Dateiname ist 1-1-1024x1015.jpeg

PREGAŽENA VERA STARIH PIONIRA JE JEDINA PRAVA ISTINA

Osnovna biblijska verovanja – Pavle Simović 405 stranica PDF DOWNLOAD

A Declaration of the Fundamental Principles 1872 by SDA – Uriah Smith 13 stranica PDF DOWNLOAD

Year Book 1914 SDA pages 293-297 PDF DOWNLOAD potvrda naše vere iz 1872. godine

ISTINA:

1: Bog Otac je izvor svega i večni Vladar svemira

2: Istinito Božje ime je po Ellen White Jehovah a ne Jahve

3: Samo Bog Otac i Njegov Sin Isus su naši Stvoritelji a ne Trojstvo

4: Isus je Božansko Biće, i nije stvoren. Isus je doslovni Božji Sin i poseduje istu prirodu kao i Bog Otac. Božanska priroda ne odlučuje da li za jedno Božansko Biće postoji početak rođenjem, jer su to 2 različita područja. I sin od Adama je isto tako bio ljudsko biće kao i njegov otac Adam. Isus ima početak doslovnim rođenjem na nebu pre stvaranja anđela. Zato samo Bog Otac nosi u Bibliji titulu ´jedini pravi Bog´, jer jedino On nema početak postojanja

5: Isus je na zemlji umro doslovno i potpuno da bi platio naše grehe, i Svojim dolaskom je rizikovao Svoju večnu Božansku egzistenziju da bi nam omogućio spasenje i uništio greh! Slava, čast i zahvalnost našem Spasitelju iz dubine srca!

6: Istinito krštenje je prema Bibliji u svim stihovima (osim falsifikata iz 325. godine u Mateju 28,19.20) samo u ime Isusa

7: Isusov dolazak je neposredno pred nama

8: BožJI (a ne Bog sveti Duh) sveti Duh je prema Bibliji i Ellen White lična i svesna sveprisutnost Boga Oca i Sina Isusa u nama, dok se Oni u telesnoj formi istovremeno nalaze na nebu, a ne treći Bog ili deo nepostojećeg Trojstva

9: Na KOGA se odnosi hula na svetog Duha?

10: Pagansko Trojstvo, koje je 325. godine car Konstantin uneo u Hrišćanstvo ne postoji u Bibliji, nego samo Bog Otac i Njegov doslovni Sin Isus Hristos i NJIHOV Duh

11: Trojstvo predstavlja prekršaj 1. zapovesti

12: Biblija nosi potpunu istinu

13: Duh Proroštva poslednjeg vremena, koji je najavljen u Otkrivenju, je ispunjen kroz Ellen White, da bi smo dobili pomoć u razumevanju Biblije, pošto u današnjem svetu postoje hiljade različitih tumačenja njenog značenja i puno falsifikata i različitih verzija Biblije koje suprote jedna drugoj

14: U Bibliji i spisima Ellen White se nalaze i malobrojni falsifikati, jer se mi nalazimo u ratu sa natprirodnim silama koje pokušavaju da nas prevare i odvoje od spasenja. Kako prepoznati falsifikate?

15: Ellen White i pioniri su u originalnim i ne manipulisanim citatima za svetog Duha koristili isključivo TO (IT) a ne ON

16: Pregažena vera starih pionira za vreme Ellen White (bez novih nauka) je jedina prava istina

17: Deset zapovesti su večni Božji zakon i one nisu u Novom Zavetu ukinute. Sveti subotnji dan u 4. zapovesti u Bibliji je zamenjen nebiblijskom nedeljom “boga” sunca, naredbom paganskog cara u “hrišćanskoj haljini” Konstantina 321. godine u Nikeji. Opasna relativizacija 10 Zapovesti u poslednjim danima sa tvrdnjama da nas zajednica sa Bogom oslobađa od 10 zapovesti, jer živimo “bez” greha, dolazi od samog neprijatelja, da bi sprečio naše spasenje i kompletiranje bezgrešne grupe od 144.000 pred Isusov dolazak. Mi sami moramo da se borimo protiv greha u nama, a ne da očekujemo da će to umesto nas uraditi Bog! On će nam dati snagu i silu potpune pobede i najmanjeg greha u našoj borbi, koju On očekuje od nas samih

18: 144.000 su jedini koji će živi dočekati Isusa, pre nego što svi spaseni tj. veliko mnoštvo budu vaskrsnuti. Njihova apsolutna bezgrešnost je kao kod Adama pre pada u greh

19: Mi se nalazimo u poslednjoj fazi otpada crkve ASD

20: Opasne forme muzike i NLP hipnoza u propovedima u crkvi ASD

21: Ekumenizam i organizaciono približavanje palim crkvama potiče od neprijatelja, jer nas Otkrivenje poziva da napustimo Vavilon palih crkava

22: Svetska diktatura sa evolucijom i slepljenom ekumenskom svetskom religijom “ljubavi, sloge, mira, obavezne Korona vakcinacije i zaštite životne sredine sa (papskom) nedeljom kao danom mira i odmora” koju u pozadini vodi i organizuje zver iz Otkrivenja Papa (sa Jezuitima) i realizuje je kroz (drugu izvršnu) zver USA (Satanisti: Iluminati, Masoni najviših stepena, Bill Gates sa finansijkim lobijem, najviše crkvene vođe itd.) se formira pred našim očima i predstavlja znake apsolutno poslednjeg vremena i neposrednog Isusovog dolaska. Ovo je praćeno sa od Ellen White najavljenim omega otpadom ASD u potpunoj dubini

23: Nauka o zagrobnom životu nakon smrti potiče od neprijatelja. Manifestacija umrlih predstavlja pojavu demona u formi umrlih kao sredstvo prevare i dubljeg uticaja Sotone. Mrtvi ljudi nisu na nebu, nego po Bibliji leže u grobovima bez misli, i biće podignuti u život tek za vreme Isusovog drugog dolaska, isto tako kako je Isus vaskrsnuo Lazara iz groba dok je bio na zemlji

24: Zemlja je okrugla kao i sve planete i zvezde u celom svemiru. Šta je napisala Ellen White o tom pitanju?

25: Starozavetni jevrejski obredi su ukinuti nakon Isusove žrtve. Zašto? Zato što je njihov zadatak bila najava Isusove žrtve ili su doticali podsećanje jevrejske nacije na iskustva iz prošlosti kada su napustili Egipat. Šta je napisala Ellen White o tom pitanju?

26: Neumerena ishrana, konzumacija mesa, alkohola, kafe, crnog i zelenog čaja, Koka Kole, slatkiša i drugih nezdravih namirnica u poslednjim danima pred Isusov dolazak je direktno protiv Božje volje, i može nas po Ellen White koštati večnog spasenja

27: Neumerena seksualna aktivnost u braku ili njena neprirodna forma, predbračni seksualni odnosi, samozadovoljavanje i homoseksualizam (Rimljanima 1,27) (uključujući i “ZAJEDNIČKI ŽIVOT” homoseksualnog para sa seksualnom apstinencijom) su po Bibliji i Ellen White posebno odvratni gresi u Božjim očima. Greh nose naše misli (Matej 5,27.28), a ne pitanje da li smo imali priliku da te misli sprovedemo u dela! Neka nam Bog pomogne, da uz molitvu pobedino grešne misli i zatvorimo naše nemoralne oči