POLOŽAJ OCA I SINA NA POČETKU

Donji duboko precizan opis hijerarhije neba može biti samo rezultat proročke vizije, u kojoj je Bog Otac a ne „Bog“ Trojstva uzvisio Svog Sina. Da je Isus oduvek bio ravan Ocu, sigurno ne bi kasnije dobijao dodatne časti od Oca. 

Kako Ellen White opisuje nebo i Isusov položaj na samom početku?

  • “Kralj svemira je okupio sva nebeska bića da u njihovoj prisutnosti može objasniti pravi položaj Svog Sina i pokazati kakav odnos održava sa svim stvorenim bićima. Božji Sin je delio Očev presto, a slava Večnog (Oca), samopostojećeg Boga okruživala je Obojicu. Oko prestola su se okupili sveti anđeli, veliko, nebrojeno mnoštvo „deset hiljada puta deset hiljada i hiljadu puta hiljadu” {Otkrivenje 5,11}, najuzvišeniji anđeli, kao sluge i podanici, radujući se svetlosti koja ih je obasjavala iz Božanske prisutnosti. Pred okupljenim stanovnicima Neba Kralj je objavio da samo Hristos, Božji jedinorodni Sin (već tada!), može u celosti shvatiti Njegove (Očeve) namere te je Njemu bilo povereno da izvrši moćne naredbe Njegove (Očeve) volje. Božji Sin je stvaranjem svih nebeskih bića izvršio Božju (Očevu!) volju, a Njemu je, kao i Bogu (samo je Otac taj jedan Bog), pripadalo njihovo poštovanje i vjernost. Hristos je tek trebao pokazati Božansku silu u stvaranju Zemlje i njenih stvorenja. Ali pored svega ovoga On nije tražio moć ili čast za Sebe protivno Božjem planu, već je uzdizao Očevu slavu i izvršavao Njegove namere dobrote i ljubavi.“ {Ellen White: PP 36.2}  
  • “Sotona je bio vrlo dobro upoznat sa Isusovom pozicijom časti, koju je nosio kao ljubljeni Sin Božji.“ {Ellen White: RH March 3 1874, par. 21} 
  • “Anđeli odani Bogu i istini su pokušali da tog moćnog, otpadničkog anđela ponovo pomire sa njegovim Stvoriteljem. Oni su opravdavali Božje postupke sa Isusom Hristom i pokušali su da Sotonu razumnim argumentima osvedoče da mu i sada ne stoji na raspolaganju manje časna pozicija nego pre nego što je Bog objavio sa kojom čašću je darovao Svog Sina. Oni su Sotoni jasno objasnili, da je Isus bio Sin Božji Koji je postojao sa Njim pre stvaranja anđela, i da je ODUVEK stajao sa desne strane Bogu…Oni su isto argumentovali, da je posebna čast, koju je Isus dobio u prisustvu anđela nije uklanjala poštovanje koje je Sotoni pripadalo pre toga.“ {Ellen White: 1SP, 19.1 1908!} 

Isus nikad nije dao višlje pozicije Svom Ocu! Pali anđeli još pre početka otvorene pobune nisu više hteli da Isusa pitaju za mišljenje, dok su istovremeno Boga Oca još uvek priznavali kao Cara svemira.

  • “Oni su započeli da sami sebe uzvisuju, i zaboravili su da su lepotu svoje ličnosti i karaktera dobili od Gospoda Isusa. Pali anđeli su želeli da sakriju činjenicu da je Isus jedinorodni Sin Božji i počeli su da smatraju nepotrebnim da Isusa pitaju za Njegovo mišljenje.“ {Ellen White: TDG 128.2 1910!} 
  • “Sotona i njegovi simpatizeri su pokušavali da reformišu Božju vladavinu. Oni su bili nezadovoljni i nesretni zato što nisu mogli da shvate Njegovu neistraživu mudrost. Oni nisu mogli da razumeju i shvate Njegovu nameru da uzvisi Svog Sina i da Mu da bezgraničnu moć i vlast i pobunili su se protiv autoriteta Sina.“ {Ellen White: 1SP 18.2 1870}

Kod nauke o Trojstvu Otac ne stoji iznad Sina, nego da Oni sa svetim Duhom čine jednako Trojstvo. Da je Isus u kontekstu Trojstva bio uvek jednak Ocu, On ne bi kasnije dobio još veću čast i silu od Oca.

  • Bog i Hristos i nebeski anđeli su bili na jednoj strani, a Sotona na drugoj. Bez obzira na beskonačnu silu i čast Boga i Sina, anđeli su postali nezadovoljni. Sotonine insinuacije su donele efekat, i oni su zaista počeli da veruju da su Otac i Sin njihovi Neprijatelji, a da je Sotona njihov dobrotvor.“ {Ellen White: 3T 328.1} 

Da li sveti Duh nije bio ni na jednoj strani, pošto se ne spominje? Kada bi bio treće Biće, to bi značilo da su Anđeli važniji od Njega!

  • “Neki anđeli su Sotoninu pobunu posmatrali blagonaklono, drugi su se odlučno borili za Božju čast i mudrost, da je Svom Sinu dao toliki autoritet. Među anđelima je postojao raskol. Sotona i oni koji su se sa njim slagali su se borili da Božju vladavinu reformišu. Oni su želeli da prodru u Njegovu neistraživu mudrost i da shvate, zašto je Isusa tako uzdigao i dao Mu takvu neograničenu moć i vlast. Oni su ustajali protiv autoriteta Sina. Svi stanovnici neba su bili pozvani da se pojave pred Ocem, da bi svaki slučaj bio odlučen.“ {Ellen White, EW, p. 145.2 1858} 

Isus je uvek bio Sin, dobivši autoritet od Svog Oca! Samo je Otac, kao najviši autoritet,  sedeo na tronu kada su svi morali prisustvovati preispitivanju svakog slučaja! Isto tako je i nakon pada u greh, anđeo Gavrilo dobio Luciferovu poziciju. On time nije postao deo bilo kakvog Trojstva, niti je u hijerarhiji bio u rangu sa Ocem i Sinom, nego samo direktno ispod Isusa. Zašto istovremeno ne i ispod Oca, ako su Otac i Sin jednakog autoriteta? Kod Trojstva ne postoji hierarhija u položaju Oca i Sina, i ono negira vrhovni položaj Boga Oca, Vladara celog svemira.

  • Gavrilo, anđeo sledeći po rangu do Sina Božjeg, je doneo nebesku poruku Danilu.” {Ellen White: DA, p. 234.2} 

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku