ĆUTANJE JE ZLATO

Zastupnici Trojstva uzimaju donji, manje precizan citat sa izjavom „Ćutanje je zlato“ u kojem nije naveden „Hristov Duh“, kao glavni argument, da borci za staru istinu ne smeju da diskutuju o po njima „Bogu svetom Duhu“ tj. nezavisnoj Osobi, zato što je to pitanje po EGW tajna. Ali istovremeno su upravo oni ti, koji su govorili o svetom Duhu i definisali lažno Trojstvo! Ispravni poziv na povratak staroj istini se nažalost etiketira kao ignorisanje upozorenja od strane Ellen White.

  • Priroda svetog Duha za nas predstavlja tajnu. Ljudi je ne mogu objasniti, jer im je Gospod nije otkrio. Ljudi skloni maštanju mogu povezivanjem pojedinih Biblijskih citata stvoriti neko ljudsko mišljenje o tome, ali prihvatanje takvih gledišta neće ojačati Crkvu. U pogledu ovakvih tajni, koje su isuviše duboke za ljudski um, ĆUTANJE predstavlja zlato.“ {Ellen White: AA, p. 52.1}

Dalje produbljenje značenja gornjih reči se ciljano ne iznosi, jer u donjem citatu stoji jasno, da je sveti Duh ISUSOV DUH, a ne treće nezavisno Božansko biće tj. osoba nepostojećeg Trojstva:

  • “Ovo dotiče sveprisutnost ISUSOVOG Duhakoji je nazvan Utešitelj. Postoje mnoge neshvatljive tajne, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE zlato.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2} 

Uprkos upozorenju da je ćutanje zlato, sveti Duh je proglašen trećim Bogom koji ne postoji!

Ellen White je isto tako dodatno napisala da su SAMO Bog i Isus nezavisne Osobe:

  • „Naši propovednici moraju biti pažljivi da ne ulaze u kontroverzu u vezi Božje ličnosti. To je tema koju ne smeju dirati. To je misterija i neprijatelj će sigurno zavesti one koji se u to upuste. Mi znamo da je Hrist došao kao osoba da objavi Boga svetu. Bog je osoba, i Hristos je osoba. O Hristu se govori u reči kao “sjajnosti slave Njegovog Oca, i savršenoj slici Njegove ličnosti.“-“ {Ellen White: Ms 46, 18. May, 1904} 

EGW je reči opomene, sa izrazom „ćutanje je zlato“ i donju poruku uputila bratu Chapman-u, zato što je počeo da širi „novu istinu“, sa tvrdnjom da sveti Duh nije Isusov Duh nego nezavisno biće, anđeo Gavrilo. Ellen White mu je uputila jasno upozorenje, da mi ne smemo da ulazimo na područja koja nam nisu otkrivena.

  • “Za tebe nije bitno da znaš i da možeš da definišeš ŠTA (a ne ko) je sveti Duh.“ {Ellen White: 14MR, p. 179}

Što se tiče prirode svetog Duha je ćutanje zlato. Ali što se tiče pitanja identiteta svetog Duha, tj. dali je on treće Božansko biće, ne smemo da ćutimo i gledamo sve dublji otpad.

Stvorena bića, a među njima i anđeli nisu u stanju da shvate kako je to sveti Duh svugde prisutan, kako ga Otac i Sin dele i šta to znači da je Duh lično Isus, odvojen od Svog tela. Ali nam je sa druge strane jasno otkriveno da on nije treći Bog!

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku