UVOD

 • A Ovo je život večni da poznaju Tebe JEDINOG ISTINITOG BOGA, i Koga si poslao Isusa Hrista.” {Jovan 17,3}

KOMPLETNA PREGAŽENA ISTINA STARIH PIONIRA = PRAVA ISTORIJA ADVENTISTIČKOG POKRETA

Sve tačke verovanja na ovoj stranici predstavljaju zajedno jedan mozaik i enciklopediju STARE ISTINE, u koju su verovali Ellen White i pioniri adventizma, pre nego što je istina pregažena i zamenjena malobrojnim dokazanim falsifikatima. Na ovoj stranici se NE nalaze NOVA UČENJA

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi „NAPREDAK“ u spoznaji „ISTINE“ ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1}
 • „Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. Govorim vam sada, da će se, kada odem na počinak, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve upozorim na đavolove lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno upozorila.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. Feb. 1915}

Stara istina:

 • „Ali mi imamo samo JEDNOG Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza Nj.“ {1. Korinćanima 8,6}
 • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 
 •  „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}

Božji Sin Isus je pored Boga Oca jedino BOŽANSKO, a NE stvoreno biće u celom svemiru. Međutim, On ima početak kao jedini ROĐENI (a ne stvoreni) Božji SIN pre stvaranja anđela i života u svemiru, i iz tog razloga Biblija samo Oca naziva ´jedini istiniti Bog´.

Sveti Duh nije treći Bog nepostojećeg Trojstva, nego  je on svugde manifestovana, svesna i LIČNA sveprisutnost Boga (Oca) i Sina Isusa, a ne samo sila ili prašina. Reč „osoba“ ukazuje samo na činjenicu da sveti Duh nije besvesna energija. Engleska reč „person“ ne znači samo biće, već ima različita značenja u zavisnosti od konteksta.

Jedna prava istina uvek ostaje ista! Nova „saznanja“ koja suprote dotadašnjoj istini ne dolaze od Boga! Razvoj istine znači samo njeno produbljenje i proširenje koje je kompatibilno sa (preko Duha Proroštva) već objavljenim učenjima! Bog nikada ne suproti Sebi! 

Tema Trojstva dotiče direktno PRVU ZAPOVEST, i odlučuje da li se zaista molimo pravom Bogu. Ova TEK 1931. godine (do tada je postojala samo diskusija o toj temi) teološki prihvaćena nauka o Trojstvu ne predstavlja „dublje shvatanje“ nego zaokret za 180 stepeni i povratak verovanju vavilonskih crkva koje smo 1844. godine odlučno napustili! 

77 biblijskih razloga zašto Trojstvo ne postoji

Šta je zaista istina? Ellen White je u knjizi ´Velika Borba´ navela jasnu činjenicu, da ćemo u celoj večnosti biti zajedno samo sa Bogom Ocem i Njegovim Sinom Isusom! 

Sveti Duh ne postoji kao treće biće u opisu večnosti, jer on nije treći Bog, nego samo Duh Oca i Sina i Njihovo doslovno i svesno prisustvo u nama:

 • Slava Božja i Jagnjetova ispunjava sveti grad svetlošću koja nikada neće utrnuti. Otkupljeni će živeti u slavi večnoga dana i bez sunčane svetlosti. „I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Jagnje.“ Otkrivenje 21, 22. Božji narod uživa preimućstvo neposredne zajednice sa OCEM i SINOM.“ {Ellen White: Velika Borba – Great Controversy, p. 676.3+4}
 • „Dok godine večnosti budu prolazile dobijaćemo sve dublja i slavnija otkrivenja BOGA I HRISTA.“ {Ellen White: Velika Borba – Great Controversy, p. 678.1} 

Biblija + Ellen White i pitanje ko ili šta je sveti Duh:

 • „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung
 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18}
 • „Ovo dotiče SVEPRISUTNOST ISUSOVOG DUHA,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2} 
 • SAMO Bog i Hristos ZNAJU, koliko su ljudske duše koštale.“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8}
 • Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: The Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}

Jedan misionski razgovor, u kojem je učestvovala Ellen White:

 • „Ali pošto nas je ispitivao o Trojstvu, i shvatio da se nismo slagali po pitanju njegovog trojedinog Boga, postao je ozbiljan u osudi unitarizma, koje oduzima Hristu Njegovo Božanstvo, i ostavlja Ga ništa drugo do samog čoveka. Dakle, koliko god da su naši pogledi bili zabrinuti, on se borio sa čovekom od slame. Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se obratio Jehova rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao…. Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o TROJEDINOM BOGU. Dajte Gospodaru svo Božanstvo sa Kojim Ga Sveto Pismo odeva.“ {Review and Herald, 6. June, 1871, 196, Tekst: Western Tour} 

Da li je Ellen White 1898. godine „shvatila“ i prihvatila „istinu“ o Trojstvu ili je knjiga ´Čežnja Vekova´dobila dopunu u tom smeru, koja NE potiče od Ellen White? Ona je tvrdnju da je promenila verovanje energično osporila:

 • „Oni koji pokušavaju da unesu teorije koje bi uklonile stubove naše vere u odnosu na Svetilište, ili na Božju ili Hristovu ličnost, rade kao slepi ljudi.“ {Ellen White: Manuscript Release 760, p. 9.10} 
 • „Odbacite svaki oblik zablude, čak i ako je okružena prividom realnosti, koja negira ličnost Boga ili HristaIsus Hristos je Božji SIN.“ {Ellen White: Manuscript 124, 1905
 • „Razumela sam (Ellen White) da su mnogi nestrpljivi da čuju da li gospođa White i dalje ima iste stavoveUveravam ih da je poruka koju nosi danas ona ISTA koju je nosila 60 godina svog javnog propovedanja. Istu službu vrši za Gospoda koja joj je poverena u devojačkim danima. Ona dobija lekcije od istog Instruktora. Uputstvo koje joj je dato je: ‚Prenesi svima šta sam ti otkrio. Napiši poruke koje ti dajem, da ih ljudi imaju‘.” {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 20}
 • „A sada bih svima koji imaju želju za istinu rekla sledeće: Nemojte prihvatati neoverene izveštaje kao nešto što je sestra White rekla i NAPISALA. Ako želite da znate šta je Bog otkrio kroz nju, onda čitajte njena izdata dela.“ {Ellen White: 5T 696.1}

EGW je nosiocima otpada, među kojima su A. G. Daniels i Prof. William Warren Prescott nosili posebno aktivnu ulogu, i koji su svim sredstvima radili na uvođenju nauke o Trojstvu, poslala oštru opomenu da njihovi falsifikati potiču od samog Sotone:

 • „Poruka za porukom mi je dolazila od strane Gospoda u kontekstu opasnosti koje okružuju tebe (A. G. Daniels) i starešinu PRESCOTT-a. Videla sam da je Sotona imao zadovoljstvo da vidi starešine Prescott-a i Daniels-a kako preduzimaju generalnu preradu naših knjiga, koje su tolike godine davale dobre rezultate. Ali niko od vas nije od Boga pozvan za to delo…Ja sam od Gospoda dobila jasan stav, da ON nije autor ovih predloga, da se promeni bilo šta u već objavljenim knjigama.“ {Ellen White, Lt 70, 1910, p. 2+15} 

Pioniri i Trojstvo:

Šta je u današnjim danima iskreno napisao George Knight, profesor adventističke istorije na Andrews University i osvedočeni sledbenik Trojstva, kao jedan od najpoznatijih teologa u današnjim krugovima GK?

 • „Većina pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbili tačku 2 „Trojstvo“ {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p. 10}

Da li su naši pioniri zaista verovali, da je sveti Duh Bog? Da li njihovo odbijanje Trojstva dotiče samo katoličku formu Trojstva? Dole možemo da pročitamo reči jednog od najvažnijih pionira, čije ime Andrews nosi najveći adventistički univerzitet:

 • “Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nicaea 325. GODINEOVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu POSTIDI.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855}

Ellen White je  puno kasnije jasno potvrdila STARU istinu iz gornjeg citata, a vernike pozvala da ponovo štampaju stare knjige pionira tj. da ne koriste novu otpadnu literaturu i knjige o lažnom Bogu, koje su počele da se sve brže šire nakon 1898:

 • „Neko ko širi pogrešne nauke i doktrine je LAŽOV. Onaj, koji ODBIJA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista odbija Boga i Hrista. Ako ono, što ste čuli na POČETKU, ostane u vama, ostaćete u Ocu i Sinu. Ako i dalje slušate i verujete u istinu o Ličnosti  Oca i Hrista, koju ste PRVO PRIHVATILI, bićete ujedinjeni sa Njima u ljubavi.“ {Ellen White: Ms 23, 8. February 1906}
 • Mi moramo da ponavljamo reči naših pionira…..Oni su radili na tome da učvrste temelje našeg verovanja….Ja sam dobila reč, da se ono već od njih napisano treba PONOVO štampati.“ {Ellen White: RH, 25. May, 1905, par. 2} 

Zašto se William White 1935. godine borio protiv Trojstva ako je ono istina? Zato što je Bog pokazao Ellen White da njen sin neće otići od istine:

 • „Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me ZAPANJILE i čine me često tužnim.“ {Letter from William C. White to H. W. Carr April 30th 1935
 • „Pokazano mi je, takođe, da moj sin W. C. White treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je pokazano da će ga Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta, jer će prepoznati vođstvo svetog Duha. Uverenje mi je dato“…“Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz PANTEIZAM i druge forme neznaboštva; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću Svoga Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}

Da li je Ellen White proročki najavila, da će poslednji Božji narod prihvatiti verovanje u LAŽNOG Boga (Trojstvo)

 • Hiljade imaju pogrešno viđenje o Bogu i svojstvima Njegovog Bića. Oni jednako služe LAŽNOM BOGU kao obožavatelji Vala.“ {Ellen White: RH, December 03, 1908, par. 2}
 • „Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. Govorim vam sada, da će se, kada odem na počinak, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve upozorim na đavolove lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno UPOZORILA.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. Feb. 1915

Upozorenje na posledice obožavanja lažnog Boga:

 • „Studirajte devetu glavu knjige Jezekilja. Ove reči ĆE se DOSLOVNO ISPUNITI.” {Ellen White: Letter 106, 1909}
 • „Starce i mladiće, i devojke i decu i žene pobijte da se istrebe; ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte; i počnite od Moje svetinje. I počeše od Moje svetinje. I počeše od STAREŠINA što behu pred domom.“ {Jezekilj 9,6}

Reči Jezekilja iz 9. glave najavljuju smrtnu kaznu radi obožavanja lažnog Boga, što se po EGW doslovno i direktno odnosi na poslednji Božji narod pred Isusov dolazak! 

Ko je po rečima proroka Jezekilja u tadašnjoj zvaničnoj crkvi uveo klanjanje lažnom Bogu? Starešine tj.  vodstvo Svetinje. Da li je i tada većina naroda prihvatila lažnog Boga, a samo mali broj ostao veran pravom Bogu?

Ko u današnje vreme vodi Božji narod ka lažnom Bogu? Da li je (nesvesno prevarena) većina vernika još uvek u stanju da donese ispravne odluke? Da li takve odluke još uvek nose Božji autoritet?

 • „Mi još uvek slušamo da je glas konferencije GLAS Božji. Svaki put kada sam to čula, mislila sam da je to gotovo HULA. Glas konferencije bi trebao da bude Božji glas, ali on to NIJE.“ {Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, par.18}

Fariseji su bili najobrazovaniji teolozi tadašnjeg vremena, ali su ipak svoj narod doveli do otpada i odbacivanja Isusa i Njegove žrtve. I njihovi argumenti su, kao i u današnjim danima, bili vrlo logični i puni autoriteta i ljudskog teološkog znanja, ali su ipak bili substancijalno pogrešni! Jedno najdublje teološko obrazovanje ne znači automatski i istovremeno shvatanje istine, posebno što danas mnogi studenti dobijaju pristup samo „izabranim“ detaljima i izolovanim ili falsifikovanim citatima, koji na taj način dobijaju potpuno drugo značenje, pri čemu su istovremeno praćeni etabliranim stavovima i autoritetom njihovih profesora.

 • Ti ljudi su govorili uporno: „Bog je sa nama. Mi stojimo u svetlosti. Mi imamo istinu.“ Istraživala sam ko su ti ljudi, i rečeno mi je, da su to PROPOVEDNICI i VOĐEkoji su sami odbacili svetlost, i koji sami ne žele, da drugi to prime.“ {Ellen White: EW, p. 240.2}

Najneshvatljivija lažna tvrdnja je da odbrana stare istine u stvari predstavlja „novi otpad“ sa „novim“ „lažnim“ naukama, kao i da mi „tvrdimo“ da je Isus „stvoreno“ a „ne“ Božansko Biće. Isus jeste Božansko Biće! Samo jedno Božansko Biće je moglo da plati cenu naših greha!

Upravo zbog najavljenog otpada oficijelnih teoloških krugova, koji su tokom 120 godina postepeno i time neupadljivo odveli Božji narod ka lažnom „Bogu“, je Bog morao da podigne pojedince (isto kao i za vreme Isusovog boravka na zemlji) da objave oficijelno zabranjenu staru istinu poslednjem Božjem narodu, da bi postao spreman za Isusov dolazak, i da bi time, uz puninu svetog Duha u sebi, bio u stanju da ovom svetu objavi trostruku anđeosku vest! 

 • „A kada učitelji i ljudi na vlasti na vodećim pozicijama, kroz zbunjujuće duhovne ideje i izvrnuta tumačenja, vode duše od svetlosti, da li onda treba da ćutimo, iz straha da njihov uticaj sprečimo, dok se duše obmanjuju?“ {Ellen White:  ChL, p. 62.1}
 • „Gospod Isus će uvek imati izabrane ljude da Mu služe. Kada su Jevreji odbacili Hrista, Princa života, On je od njih oduzeo Božje carstvo i dao ga Hrišćanima. Bog će nastaviti Svoj rad u svakoj grani Svog dela po tom istom principu. Ako se crkva bude pokazala neverna Božjoj reči, nazavisno kakvu bi ona poziciju zauzimala, koliko visok i svet bio njen ugled, Bog ne može da dalje radi sa njima. On će izabrati druge da nose važne dužnosti.“ {Ellen White: 14Ms 102, UL 131}
 • Bog će podići mudre OSOBE, koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“! {Ellen White: SpTB02 51.2}

Šta je baza današnjeg učenja o Trojstu u našoj crkvi? Biblija i Ellen White ili palo hrišćanstvo u prvim vekovima?

 • Adventisti Sedmoga Dana su u harmoniji sa kredom donešenim na saboru  u Nikeji 325. kao i sa dodatnim tumačenjem vere, koja se tiče svetog DuhaDONEŠENIM u Konstantinopolju 381.“ {George W. Reid: A Brief Introduction to their Beliefs}

Da li sama Katolička crkva, kao izvor učenja o Trojstvu, potvrđuje da je ta nauka unesena tek oko 300 godina nakon delovanja apostola?

 • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogmeMedju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New CATHOLIC Encyclopedia 1967, First Edition, Volume 14, p. 299}
 • „Misterija najsvetijeg TROJSTVA je CENTRALNA misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MISTERIJA vere i  svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechism 234}
 • „Ali protestantske crkve su i same prihvatile dogme kao što je Trojstvo za koje ne postoji precizan izvor u Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}

Najtužnija činjenica je, da dok katolici otvoreno pišu, da sa njihove strane unesene nauke nemaju temelj u Bibliji, oni koje je Bog podigao da objave trostruku anđeosku vest energično brane upravo te zablude i ekumensku „ljubav“ uz „toleranciju“ bez „vređanja“ palih crkava kroz jasnu istinu trostruke anđeoske vesti, umesto da Božji narod direktno pozovu da izađe iz Vavilona palog Hrišćanstva! Ta vest je već dugo godina NESTALA sa naših propovedaonica, dok se istovremeno odlučno sprečava vest istine o pravom Bogu!

Svako od nas je dužan pred Bogom, da kroz molitvu, Bibliju i Duh Proroštva sam potraži potpunu istinu i donese zaključak, da li smo nakon smrti Ellen White odvedeni u pogrešnom pravcu. Mnogi Adventisti smatraju, da većina ne može biti u krivu, ili misle da to pitanje nije važno, i da bi spominjanje te teme samo izazvalo konflikte. Ali da su prorok Ilija i 7000 vernih imali takvo gledište, onda bi se u okviru tadašnjeg otpalog Izraelskog naroda i oni kroz ćutanje indirektno molili Valu. 

Prorok Ilija je odlučno ustao u odbrani istine, i kroz to je većina ponovo došla nazad ka pravom Bogu! Bog nam je time pokazao šta je naš zadatak. Naša  obaveza pred Bogom je da iskrenim ljudima objavimo celu istinu, da bi dobili priliku da donesu ispravnu odluku pre kraja vremena milosti! Naravno bez svađanja i besmislenih rasprava nego sa puninom istinitog duha ljubavi kojeg Bog daje svojim istinitim slugama!

 • „Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje, i stane činiti bezakonje, i Ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svoga greha, i neće se pomenuti pravedna dela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš pravednika da ne greši pravednik, i on prestane grešiti, on će živeti, jer primi opomenu, i ti ćeš sačuvati dušu svoju.“ {Knjiga proroka Jezekilja 3, 20.21}

Jedna mogućnost objave stare istine je i preporuka ove internet stranice.

TROJSTVO direktno gazi PRVU ZAPOVEST jer donosi veru u lažnog dodatnog „Boga“ svetog Duha. A prva zapovest govori jasno, da smemo da verujemo samo u istinitog Boga! Nakon kraja vremena milosti ćemo nažalost izgubiti večni život, ukoliko i tada ne budemo držali svih 10 (tj. i PRVU) zapovesti! Neka nas Bog svakog od nas dovede do potpune istine pre nego što bude prekasno, i da nam potpunu puninu Njegovog istinitog svetog Duha!

Na ovoj stranici stoji ime Jehova a ne Jahve bez ikakve teološke pozadine, nego samo zato što je Ellen White u svojim originalnim spisima na engleskom jeziku koristila ime Jehovah. Nijedan čovek današnjeg doba ne zna da li JHVH znači Jahve ili Jehova.

Da li je važno, da li prihvatamo Duh proroštva koji se manifestovao kroz proročko delovanje Ellen White? Bog je u Otkrivenju najavio, da će pored prve apostolske crkve samo još poslednja sedma crkva tj. ostatak imati Duh proroštva:

Duh proroštva = Ellen White? Da li nam je Duh Proroštva zaista neophodan?

 • „I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa (pre) OSTALIM semenom njezinim, koje drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista.“ {Otkrivenje 12,17}
 • „I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svedočanstvo Isusovo Duh proroštva.“ {Otkrivenje 19,10}

Da li postoji još neka crkva, koja drži i 4. Zapovest tj. subotu, i istovremeno poseduje i Duh Proroštva? Ne postoji! Mnogi odbijaju Ellen White kao Božjeg proroka i ne shvataju, da kroz to sami uklanjaju Božju zaštitu i vodstvo. 

Bez proročkog vodstva u razumevanju Biblije bismo mogli da prihvatimo bezbrojna različita tumačenja Božje reči! Bez te podrške kroz spise Ellen White ne bismo mogli da prepoznamo, da li je npr. Isusova priča o Avramovom krilu dokaz života posle smrti, ili samo simbolična izjava u potpuno drugom pravcu. Bez te podrške u razumevanju Biblije bi Sotona imao sva vrata prevare otvorena, pri čemu je istovremeno kraj vremena milosti neposredno pred nama!

Bog nije slučajno najavio da će upravo poslednja generacija Njegovog naroda dobiti podršku kroz Duh proroštva!

Dodatak:

POSLEDNJA OPOMENA!

Mi se danas nalazimo pred samim krajem vremena, koji po Ellen White sadrži i završnu fazu omega otpada u Laodikeji. Zašto završnu fazu? Za vreme 1880-tih godina je uski krug otpalih teologa iz vodstva tada još decentno započeo „projekat“ unošenja učenja o Trojstvu. Ellen White je iz tog razloga 1888. godine u Veliku Borbu dodala reči JEDINO (Božansko) BIĆE u CELOM SVEMIRU (PORED Boga Oca), da bi time osporila lažne citate o TRI Božanska BIĆA:

 • “Hristos, Reč, jedinorodni Božji Sin bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – JEDINO Biće u CELOM SVEMIRU Koje je moglo da zna sve Božje planove i odluke.“  {Ellen White: Velika Borba, GC, “The Origin of Evil“ 1888, p. 493} 

Ellen White u istoj knjizi navela neoborivo jasnu činjenicu, da ćemo u celoj večnosti biti zajedno samo sa Bogom Ocem i Njegovim Sinom Isusom! Sveti Duh ne postoji kao treće biće u opisu večnosti, jer on nije treći Bog, nego samo Duh Oca i Sina i Njihovo doslovno i svesno prisustvo u nama! 

 • Slava Božja i Jagnjetova ispunjava sveti grad svetlošću koja nikada neće utrnuti. Otkupljeni će živeti u slavi večnoga dana i bez sunčane svetlosti. „I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Jagnje.“ Otkrivenje 21, 22. Božji narod uživa preimućstvo neposredne zajednice sa OCEM i SINOM.“ {Ellen White: Velika Borba – Great Controversy, p. 676.3+4}
 • „Dok godine večnosti budu prolazile dobijaćemo sve dublja i slavnija otkrivenja BOGA I HRISTA.“ {Ellen White: Velika Borba – Great Controversy, p. 678.1} 

Ellen White je 1891. (jun) godine dublje precizirala zašto nauka o Trojstvu nije istinita, i objasnila, da pitanje nerazumevanja ove tajne u smislu prirode svetog Duha NE dotiče ČINJENICU da je sveti DuhISUSOVDUH, a ne treće nezavisno Božansko Biće tj. osoba nepostojećeg Trojstva.

 • “Ovo dotiče SVEPRISUTNOST   I S U S O V O G   D U H A,  koji je nazvan UTEŠITELJ. Postoje mnoge neshvatljive TAJNE, koje ne mogu da razumem ili ne želim da razjasnim. One su za mene ali i za tebe previše visoke. Kod nekih tačaka je ĆUTANJE ZLATO.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p.179.2}

Uprkos UPOZORENJU da je ćutanje zlato, Isusov Duh je proglašen trećim Bogom koji ne postoji.Vođe otpada su EGW radi te borbe za istinu 1891. (septembar) godine protiv Božje i njene volje poslaliu Australiju, da bi na miru mogli da knjigu „Život Isusa Hrista“ dopune sa falsifikatima o svetom Duhu tj. Trojstvu. Novo izdanje je izašlo 1898. godine pod imenom „Čežnja vekova“.

 • „Ja mislim da mi nije pokazano, da treba da sve moje obaveze preselim odavde za AustralijuJa nisam dobila svetlost od Boga, kada sam napustila Ameriku. On mi nije  pokazao da je Njegova volja, da napustim Battle Creak. Ovo nije bio Božji plan, ali On vam je dopustio da usvojite vaše lične idejeSa vaše strane je doneta čvrsta odluka da ja napustim AmerikuVi ste bili toliko iritiranisvedočanstvima, da niste više hteli da TRPITE ljude koji su vam ih doneli.“ {Ellen White: 11LtMs, Lt 127, 1896, par. 4} 

Kada se Ellen White 1900. godine vratila u USA, širenje otpadnih nauka je već postalo snažno i nezaustavljivo…

 • Ovo je donelo veliko oneraspoloženje GospodaPRIPRAVNICI su bili OBRAZOVANI sa LAŽNIM DOKTRINAMA SADRŽANIH u unesenoj literaturi. A štamparija od REVIEW and HERALD je slala te LAŽNE doktrine u svet.“ {Ellen White: MS 20, 1903, April 3, par. 8} 

Dole stoji izjava jednog od najvažnijih adventističkih pionira J. N. Andrews, čije ime nosi najveći adventistički univerzitet. Kroz nju možemo da prepoznamo, da je originalna vera adventista odbijala svaku formu Trojstva, a ne samo katoličku:

 • “Doktrina o TROJSTVU je prihvaćena na savetu u Nikeji 325. godine. OVA DOKTRINA UNIŠTAVA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSAHrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu POSTIDI.“ {J.N. ANDREWS: RH, March 6, 1855}

Ellen White je i posle 1900.  godine potvrdila STARU istinu iz gornjeg citata, i upozorila crkvu:

 • „Neko ko širi pogrešne nauke i doktrine je LAŽOV. Onaj, koji ODBIJA LIČNOST BOGA i Njegovog SINA ISUSA Hrista odbija Boga i Hrista. Ako ono, što ste čuli na POČETKU, ostane u vama, ostaćete u Ocu i Sinu. Ako i dalje slušate i verujete u istinu o Ličnosti  Oca i Hrista, koju ste PRVO PRIHVATILI, bićete ujedinjeni sa Njima u ljubavi.“ {Ellen White: Ms 23, 8. February 1906
 • “Uveravam ih da je poruka koju nosi danas ona ista koju je nosila 60. godina svog javnog propovedanja.” {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 20} 
 • „U knjizi “Živi Hram“ dr Kellogg-a vidimo pred svojim očima POČETAK JEDNE smrtonosne hereze. Njegov završetak će slediti i biti prihvaćen od strane onih, koji nisu spremni da prihvate od Boga upućena upozorenja.“ {Ellen White: Special Testimonies Series B No. 2, page 50, letter, August 7th 1904 ‘Beware’} 
 • Mi stojimo SADA u Alpha-i ove opasnosti. Omega će imati zastrašujuću prirodu.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No. 2, p. 16, written July 24, 1904}  
 • “Knjiga “Živi hram“ sadrži ALFU OVIH Teorija. Ja sam znala, da OMEGA nastupa JAKO BRZO nakon toga, i drhtala sam radi Božjeg naroda! Spisi koji se koriste za potvrdu tih učenja su zloupotrebljeni.“ {Ellen White: SpTB02 53.2} 

Alfa otpad je nosio primarno pitanje o svetom Duhu i tvrdnju dr Kelloga da je on Bog, a ne samo lažno objašenjenje načina njegove sveprisutnosti i delovanja u panteističkom smislu, kao što se danas deformišu stare činjenice. 

 • “On (dr Kellog) mi je rekao da SADA veruje u Oca, Sina I svetoga Duha (Trojstvo), i da je po NJEGOVOM VIĐENJU Bog sveti Duh, a ne Bog Otac, onaj koji ispunjava svemir i svaku živu tvar.“ {Letter by A. G. Daniells to W. C. White on October 29, 1903} 

Nauka o TROJSTVU je direktan PREKRŠAJ PRVE ZAPOVESTI! Ellen White je 1915. godine najavila, da će Omega otpad, baziran na ISTOM području, ubrzo nakon njene smrti biti potpuno proširen!

 • “Naloženo mi je da kažem našim ljudima da neki ne uviđaju kako đavo ima jedno sredstvo za drugim i sprovodi ih na neočekivane načine. Sotonini zastupnici će smisliti načine da od svetaca naprave grešnike. Govorim vam sada, da će se, KADA odem na POČINAK, dogoditi VELIKE PROMENE. Ne znam kada ću biti uzeta, zato želim da sve upozorim na đavolove lukave planove. Želim da svi naši ljudi znaju da sam ih pre smrti ozbiljno UPOZORILA.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24. Feb. 1915}

Kako je zaista teklo (postepeno) oficijelno odbacivanje istine

Danas se u celom svetu citiraju reči jednog od glavnih nosilaca otpada Francis M. Wilcox-a iz 1913. godine kao „dokaz“ da je „pravo“ Trojstvo uvek bilo deo naše religije, gde je on kao glavni urednik našeg časopisa Paciffic Press napisao da je naše verovanje Trojstvo. Sa druge strane se istovremeno „slučajno“ ne citira, da je u Yearbook 1914. godine adventistička crkva to odlučno demantovala i objavila listu naših učenja. Tačke 1 i 2 oficijelnog verovanja su 1872. i 1914. godine bile identične. 1872. godine nije postojao ni jedan trag verovanja u Trojstvo! 

Godine 1919. je među vodećim teolozima u GK došlo do prvog pokušaja oficijelnog uvođenja Trojstva, predvođenog od strane starešina Prescott-a, Lacey-a i Daniells-a. Taj pokušaj je tada od strane većine teologa bio odlučno odbijen! Prodor je došao tek 1931. godine, nakon što je većina starih pionira umrla. Tada je nauka o Trojstvu usvojena decentno i poluoficijelno. Glavni nosilac uvođenja Trojstva bio je Francis M. Wilcox, podržan od strane predsednika GK Charles H. Watson-a i dr Froom-a u pozadini. Dr Froom je tada bio u najužem timu za pripremu 22 tačaka verovanja. U njegovoj knjizi ´Movement of Destiny´ stoji, da do tada u literaturi nije postajalo ništa o temi Trojstva:

 • “Mogu li da dam jedno iskreno priznanje? Kada su me, negde između 1926. i 1928. godine naše vođe pitale da održim seriju predavanja na temu svetog Duha, kojim bih pokrio severno američku uniju propovedničkih instituta 1928. godine, našao sam da, osim neprocenjivih uputa iz Duha Proroštva, praktično nije postojalo ničega u našoj literaturi koje bi poduprlo Bibliju na ovom ogromnom polju. Nije bilo prethodnih knjiga na ovu temu u našoj literaturi.” {Dr. LeRoy Edwin Froom: Movement of Destiny, page 322-324, 1971} 
 • “Sledeći neizbežan korak je bio da naše nauke budu „uniformisane“. To je zahtevalo korekture naše STANDARDNE literature i uklanjanje delova koje sadrže i uče „pogrešne“ nauke o Bogu.“ {Dr. L. Froom: Movement Of Destiny p. 422, 1971} 
 • “1930. godina je predstavljala jednu dodatnu prekretnicu u oblikovanju adventističkog verovanja…Uz zaobilaženje punog odbora Generalne Konferencije je u godišnju knjigu 1931. godine dospeo nacrt 22 fundamentalna verovanja (Fundamental Beliefs), koji je pripremljen od strane urednika Francis M. Wilcox-a zajedno sa tri druga teologa, među kojima je bio i predsednik Generalne Konferencije Charles H. Watson. Prema izjavi adventističkog istoričara LeRoy E. Froom-a, iza te akcije iznenađenjastojala je namera da se izbegne otpor tradicionalnih krugova vodstva crkve. Nova verzija, koja se nije implicitno podrazumevala kao čvrsto formulisan credo je po PRVI PUT sadržavala PRIZNANJE TROJSTVA i iskazivala se kroz veliku hristocentričnost. Decenijski uticaj Uriah Smith-a i njegovih sledbenika je time bio savladan. 1932. godine je sledilo preuzimanje fundamentalnih verovanja u novo kreiranu knjigu crkve. Ona su dobila još veću snagu, zato što je postala merilo pripreme za krštenje.“ {ADVENTECHO Deutschland, April 1998, Seite 11+12} 
 • „VEĆINA pionira Adventista ne bi danas mogli da postanu članovi Adventističke crkve, u svakom slučaju ne pre nego što bi se složili sa 28 tačaka verovanja crkve. Oni bi npr. odbilitačku 2„Trojstvo“ {George Knight: „Es war nicht immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p.10} 

William Clarence White, sin od Ellen White, je 1935. godine dao tužnu izjavu:

 • Izjave i argumenti nekih naših propovednika u njihovim pokušajima da dokažu, da je i sveti Duh isto tako individua kao Bog Otac i večni Sin Hristos, su me zapanjile i čine me često tužnim.“ {Letter from (sin od EGW) William C. White to H. W. Carr April 30th, 1935}
 • Bilo mi je pokazano da će ga (William C. White) Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta,“ {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55} 

Kada bi današnji teolozi ZAISTA dobili SVE podatke, i stvarne dokaze o falsifikatima, sigurno bi to pitanje posmatrali iz drugačije perspektive. Posebno zato što i u samoj Bibliji ne postoji reč Trostvo, niti jedan jedini stih koji govori BOG sveti Duh, nego umesto toga stoji BOŽJI Duh! Pošto Biblija spominje i ljudski duh, da li je i naš duh jedno nezavisno biće?

 • „I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina Svojega u srca vaša, koji viče: Ava Oče!“ {Galatima 4,6}
 • „Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh sveti sprečio propovedati reč u Aziji. Kad su došli do Mizije, htedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov.“ {Dela Apostolska 16,6.7} Hrvatska Biblija ili Nemačke Biblije: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung
 • „Ja, Ja ću moliti Oca; On će vam dati drugog Branitelja (Isusov Duh) koji će s vama ostati zauvek.To je onaj Duh istine, onaj kojeg je svijet nemoćan prihvatiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi, vi GA POZNAJETE, JER STOJI KOD VASi on je u vama. JA (Isus) vas neću ostaviti siročićima, JA (sam Isus u formi sveprisutnosti, a ne treći Bog) ću doći k vama.“ {Ivan 14,16-18 prevod Tomislav Dretar}
 • „Mi hoćemo svetoga Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66 April 10, 1894 par. 18} 

Ellen White je još 1893. godine upozorila crkvu, da ni jedan od dvadeset adventista ne bi bio spasen kada bi tog trenutka umro:

 • „Ja svečano objavljujem ozbiljnu opomenu crkvi, da ni jedan od dvadeset čija se imena nalaze na listi članova crkve, ne bi bio spreman da završi svoj život na zemlji, jer bi bio bez Boga i bez nade kao i drugi grešnici u ovom svetu.“ {Ellen White: DC 52.4, 1893}{Ellen White: ChS 41.1}

Da li je današnja crkva u dubljoj zajednici sa Bogom nego tada? Zašto onda automatski preuzimamo stavove današnje većine kao nedodirljivu istinu? 99,9 procenata citata od Ellen White su sve do njene smrti 1915. godine 180 stepeni suprotni onima koje se pri odbrani Trojstva citiraju. Božja reč sigurno ne suproti sebi samoj! Primeri falsifikata:

Original: JEDINA odbrana protiv greha je ISUS (u harmoniji sa ostalim citatima od Ellen White):

 • HRISTOS je izvor svakog ispravnog impulsa. On je JEDINI Koji u prirodnom srcu može pobuditi neprijateljstvo prema GREHU. On je Izvor naše sile ako želimo da budemo spaseni. Nijedna duša se ne može pokajati bez Hristove milosti. Grešnik se može moliti Bogu da mu pokaže kako da se pokaje. Bog predstavlja Hrista grešniku i kada vidi čistotu Božjeg Sina, on postaje svestan karaktera greha. Verom u delovanje i silu Hristovu, neprijateljstvo prema grehu i sotoni nastaje u njegovom srcu.” {Ellen White: RH, 1. April, 1890 par. 5} 
 • JEDINA ODBRANA od GREHA je HRISTOS U srcu kroz veru u Njegovu pravednost.“ {Ellen White: DA, p. 324} 
 • “Naše stanje kroz greh je postalo neprirodno, i sila koja nas oslobađa mora biti natprirodna, inače nema vrednost. Samo JEDNA sila može prekinuti sveze ZLA u ljudskim srcima, a to je BOŽJA SILA kroz ISUSA HRISTA.“ {Ellen White: 8T, p. 291 1904

Falsifikati: JEDINA odbrana protiv greha je SVETI DUH:

 • GREH je mogao biti prevaziđen JEDINO kroz službu TREĆE Osobe Božanstva, koja bi došla sa silom Božje punine.” {Ellen White: RH, May 19, 1904 par. 3} 
 • “Princ SILA ZLA može biti ZADRŽAN JEDINO SILOM Božjom u Njegovoj TREĆOJ Osobi Božanstva, u SVETOM DUHU.“ {Ellen White: SpT, Series A, No. 10, p. 37. 1897 and Ellen White: Evangelism, p. 617} 

Dok u samoj Bibliji ne nalazimo ništa o Trojstvu ili trojedinom Bogu, nasuprot tome mnogi neznabožački narodi slave tzv. „božanske“ trijade. Rimljani su se molili Jupiteru, Junou i Minervi,  Egipćani su se molili Amunu Re i Ptah, Hindusi Brahmi, Vishnu i Shiva, Grci Zevsu, Posejdonu i Adonisu itd. Kada je nakon apostolskog vremena nastala Katolička crkva, tu nije prihvaćen samo kalendar sa nedeljom nego i paganski koncept Trojstva. Ovakva forma verovanja, dograđena grčkom filozofijom, je potpuno i konačno formulisan u Konstantinopolju (325.) 381. godine. 

Trojstvo je osnovni stub katoličkog verovanja, i sama katolička crkva daje sledeću definiciju: 

 • “Misterija najsvetijeg TROJSTVA je CENTRALNA misterija hrišćanske vere i života. To je misterija samog u Sebi. Ona je istovremeno IZVOR SVIH ostalih MISTERIJA vere i  svetlosti koja ih obasjava. To je najfundamentalnije i esencijalno učenje u „hijerarhiji istina od vere“.“ {Vatican Catechism 234.}

Najtužnija činjenica je, da dok katolici otvoreno pišu, da sa njihove strane unesene nauke nemaju temelj u Bibliji, oni koje je Bog podigao da objave trostruku anđeosku vest energično brane upravo te zablude:

 • “Ali protestantske crkve su i same prihvatile dogme kao što je Trojstvo za koje ne postoji precizan izvor u Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary} 

Mnogi Adventisti smatraju, da većina ne može biti u krivu, ili misle da to pitanje nije važno, i da bi spominjanje te teme samo izazvalo konflikte.   Ali da su prorok Ilija i 7000 vernih imali takvo gledište, onda bi se u okviru tadašnjeg otpalog Izraelskog naroda i oni molili direktno Valu! 

TROJSTVO direktno gazi PRVU ZAPOVEST jer donosi veru u lažnog dodatnog „Boga“ svetog Duha. A prva zapovest govori jasno, da smemo da verujemo samo u istinitog Boga!Naša DUŽNOST pred Bogom je da iskrenim ljudima objavimo celu istinu, da bi dobili priliku da donesu ispravnu odluku pre kraja vremena milosti!

 • „Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje, i stane činiti bezakonje, i Ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svoga greha, i neće se pomenuti pravedna dela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš pravednika da ne greši pravednik, i on prestane grešiti, on će živeti, jer primi opomenu, i ti ćeš sačuvati dušu svoju.“ {Knjiga proroka Jezekilja 3, 20.21}

Nakon kraja vremena milosti ćemo nažalost izgubiti večni život, ukoliko i tada ne budemo držali svih 10 zapovesti! 

 • Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegova; i POKLONITE se ONOME Koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.“ {Otkrivenje 14,7}
 • „Oni koji veruju u Hrista i drže Njegove zapovesti nisu u ropstvu Božijeg zakona; jer za one koji su verni i pokorni, Njegov zakon nije zakon ropstva, već slobode. Svako ko veruje u Hrista, svako ko se oslanja na moć vaskrslog Spasitelja, Koji je pretrpeo kaznu izrečenu prestupniku, da ga sačuva, svako ko se odupre iskušenju i usred zla kopira uzor dat u Hristovom životu, će verom u iskupljujuću žrtvu Hristovu postati učesnik Božanske prirode, i izbeći pokvarenost koja je požudom ušla u svet. Svako ko se verom pokorava Božjim zapovestima, dostići će stanje BEZGREŠNOSTI u kome je Adam živeo pre svog prestupa.“ {Ellen White: ST July 23, 1902, par. 14} 

Nakon kraja vremena milosti ćemo nažalost izgubiti večni život, ukoliko i tada ne budemo držali svih 10 zapovesti!

 • „Sestra White je rekla nama troje, dok smo stajali na staničnoj platformi, da strašna oluja progona dolazi kao oluja koja ruši svaki stojeći objekat. Nije se mogao videti ni jedan adventista nakon toga. Oni su, kao i učenici, ostavili Hrista i pobegli. Svi koji su tražili pozicije nikada više nisu viđeni. Posle oluje bilo je tiho, nakon čega su se adventisti podigli kao veliko stado ovaca, ali nije bilo pastira…Ja sam bio zaprepašten, i pitao sam je dali se to odnosi na Loma Lindu. Sestra White je na stanici odgovorila na moje pitanje i rekla da se to odnosi na CEO religiozni svet.“ {Will Ross, Boulder, Colorado: His speaking with Ellen White 1908 on the train station of Loma Linda, written 1943 by Elder D.E. Robinson http://www.ellenwhitedefend.com/SOP-Library/History-Defense/LOMALIND.pdf

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku