NAŠE MOLITVE

 • „Gospode! Nauči nas moliti se Bogu, kao što i Jovan nauči svoje učenike. A On im reče: kad se molite Bogu govorite: Oče naš Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje; da dođe carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu.“ {Luka 11,1.2}
 • „Zahvaljujući za svašto u ime Gospoda našega Isusa Hrista Bogu i Ocu.“ {Efescima 5,20}
 • „Imamo Zastupnika kod Oca, Isusa Hrista Pravednika.“ {1. Jovanova 2,1}
 • „I kad daše životinje slavu i čast i hvalu Onome što seđaše na prestolu, što živi va vek veka.“ {Otkrivenje 4,9}
 • SAMO Jehovah (Ocu) večnom, samoegzistirajućem, ne stvorenom, Koji je Sam (jedini) IZVOR (pa i Božanskog života Svog Sina!) i Održavatelj SVEGA, SAMO NJEMU pripada NAJVIŠE obožavanje i molitva.“ {Ellen White: PP, 305} {7ABC 439.2}
 • Veliki Jehovah (Otac) je objavio sa Svog prestola ‘Ovo je Moj ljubljeni Sin’.“ {Ellen White: DA, 579}
 • „…Bog (Otac), jedini pravi živ Bog, Kome pripada  naša molitva i poslušnost. …Neka najsvetliji primer koji je svet mogao videti bude tvoj primer, nikako najveći i najškolovaniji ljudi tog vremena, koji ne poznaju niti Boga niti Isusa Hrista, Kojeg je poslao. Samo Otac i Sin trebaju da budu uzdignuti.“ {Ellen White: The Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}

Ovde stoje sledeće činjenice. Kao odgovor na pitanje kako se treba moliti Bogu, Isus nedvosmisleno govori da treba da se molimo primarno Bogu Ocu, jedinom istinitom i živom Bogu! On nam ne objašnjava da treba da se molimo jednom Bogu Trojstva! On nam ne kaže da treba da se molimo svetom Duhu! Zato na drugom mestu vidimo da je to molitva Ocu u ime Njegovog Sina, Koji je naš Zastupnik. Zašto nigde nije pokazano da treba da se molimo svetom Duhu? Zašto se Ellen White i naši pioniri, kao i adventisti do nedavno, nikad nisu direktno molili lično svetom Duhu, a što je počelo da se sve više praktikuje? Isusu, naravno isto pripada molitva:

 • „I našavši ga reče mu: veruješ li ti Sina Božijega?… A on reče: verujem, Gospode! I pokloni Mu se.“ {Jovan 9,35+41}
 • „Dostojno je Jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov.“ {Otkrivenje 5,12}
 • „I kad uze knjigu, četiri životinje i dvadeset i četiri starešine padoše pred Jagnjetom“ {Otkrivenje 5,8}
 • Onome što sedi na prestolu, I Jagnjetu blagoslov i čast i slava.“ {Otkrivenje 5,13}

Iako ispod Oca, Isus je naravno po Bibliji i Duhu Proroštva bez sumnje Božansko Biće:

 • „Pali ljudi nisu mogli biti Isusovi sledbenici, zato što nisu mogli da dostignu harmoniju sa Njegovom Božanskom prirodom, i da ostvare zajednicu sa Spasiteljem sveta.“ {Ellen White: ST, December 11, 1879 par. 3}
 • „Neću izvršiti ljutoga gnjeva Svojega, neću opet zatrti Jefrema; jer sam Ja Bog a ne čovek, Svetac usred tebe; neću doći na grad.“ {Osija 11,9} 

U gornjim rečima možemo da jasno prepoznamo, da i Isus kao Božji Sin zajedno sa Njegovim Ocem isto nosi pravo časti, poštovanja i molitve.  Zašto u celoj Bibliji nigde ne stoji, nezavisno da li je opisano vreme pre nastanka greha, za vreme greha ili posle greha, da molitva i autoritet pripadaju i svetom Duhu, kada bi zaista bio Božansko Biće? 

 • Sotona je nekada na nebu bio počastvovan anđeo, po poziciji sledeći nakon Hrista (a ne Trojstva).“ {Ellen White: EW, p. 145.1 1858}

Već tu možemo da prepoznamo zašto je Sotona, nekada najvišlji anđeo, kao sledeći nakon Boga Oca i Sina, kreirao Trojstvo i radi toga zloupotrebio ime svetog Duha. On se sakrio iza tog imena kao „treći Bog“, i dobija molitve koje mu kao stvorenom biću ne pripadaju! Molitva svetom Duhu predstavlja direktnu molitvu neprijatelju! Sa druge strane ne postoji ni jedno mesto u Bibliji ili u Duhu Proroštva gde je preporučena ili data, molitva svetom Duhu. Zar nije čudno, kad bi On bio zaista nezavisno Božansko Biće, da ne zaslužuje direktnu molitvu?

Zastupnici Trojstva, koji su u međuvremenu počeli da se protivno Bibliji mole direktno svetom Duhu to argumentuju sa pozicijom da se to „podrazumeva“, jer je sveti Duh “isto Bog!“ Biblija to ne uči! Mnogi Trojstvenici argumentuju nepostojanje molitve svetom Duhu u Bibliji sa postavkom da je On samo u okviru plana spasenja uzeo “ulogu“ onoga koji se povukao i odrekao časti, molitve i direktne vidljivosti. Zašto direktne vidljivosti? Zato što Biblija kaže da je Bog Duh, ali istovremeno i vidljiv! Isusu je i na zemlji, kada je dobrovoljno bio bez časti, bila upućena direktna molitva! Da li je Ellen White istakla važnost klečanja u obraćanju Bogu?

 • „U javnom i privatnom bogosluženju, naša je dužnost da kleknemo pred Bogom kad upućujemo molbe Njemu. Isus, naš primer, “Kleknuo je, i molio se“. A od Njegovih učenika je zabeleženo da su, takođe, “klečali i molili se“. Stefan je “klečao“. Pavle je izjavio: “Klanjam kolena Ocu Gospoda našega Isusa Hrista.“ U ispovedanju greha Izraela pred Bogom, Jezdra je klečao. Daniel “se klanjao na kolenima tri puta dnevno, i molio, i davao hvalu pred svoga Boga.“ I poziv Psalmiste je: “Hodite, neka obožavamo i klanjamo: neka kleknemo pred Gospodom našim Stvoriteljem.“ {Ellen White: RH, November 30. 1905, par. 16}

Duge molitve?

 • „DUGI prozni ragovori i MOLITVE nemaju svoje mesto NIGDE, posebno ne na skupovima. Oni nerviraju i Anđele isto kao i ljude koji slušaju takve molitve. Naše molitve treba da budu kratke, i uperene u suštinsku tačku.“ {Ellen White: RH October 10, 1882, par. 13}

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku