KNJIGA: PRVA ZAPOVEST ILI TROJSTVO?

Enciklopedija dokaza starih pregaženih istina SVIH područja

Knjiga: Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja Goran Šušljić 359 stranica DOWNLOAD PDF

Sve glave i delovi ove knjige su povezane internim linkovima (slova plave boje) tako da se svaka tematika može pronaći jako brzo! Prve 23 stranice predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige

U ovoj knjizi na našem jeziku se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku

Alternativno ime iste knjige:

Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja Goran Šušljić 359 stranica DOWNLOAD PDF

Drugi jezici:

ENGLESKI – ENGLISH

NEMAČKI – DEUTSCH

RUSKI – РУССКИЙ

FRANCUSKI – FRANÇAIS 

SLOVENŠČINA – SLOVENAČKI 

MAĐARSKI – MAGYARORSZÁG

HOLANDSKI – DUTCH

MYANMAR – ZOMI

Uskoro završeni prevodi:

FILIPINSKI FILIPINO

RUMUNSKI – ROMÂNUL

KINESKI – 中文

ITALIJANSKI – ITALIANO

ŠPANSKI – ESPAÑOL

TURSKI – TÜRKÇE

  • „Mi hoćemo svetog Duha, koji je Isus Hristos.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}
  • „Narod dolazi nepripremljen za posetu BožjEG (Očevog) svetog Duha.“ {Ellen White: 5T, p. 162} 

Jeden od navažnijih pionira J.N. Andrews je o pitanju Trojstva dao jasnu izjavu:

  • “Doktrina o Trojstvu je prihvaćena na savetu u Nici 325-te godine. Ova doktrina uništava Božju ličnost i ličnost Njegovog Sina Isusa Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuto crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu posrami.“ {J.N. Andrews: RH, March 6, 1855}
  • „A Ovo je život večni da poznaju Tebe JEDINOG ISTINITOG BOGA, i Koga si poslao Isusa Hrista.” {Jovan 17,3}

Matej 28,18,19 je 325. godine promejen u pravcu Trojstva

1. Jovanova 5,7 je tek 1516. godine promenjena u pravcu Trojstva

77 biblijskih razloga zašto Trojstvo ne postoji

Sama katolička crkva potvrđuje, da Trojstvo nije biblijska nauka, i da nije postojalo među apostolima, nego da je uneseno u hrišćanstvo u 4. veku:

  • Formulacija “jedan Bog u tri osobe” nije bila čvrsto utemeljena, svakako ne potpuno asimilovana u život Hrišćana i njihovu veru pre kraja 4. veka. Ali upravo ta je formulacija uzela prava na titulu trinitarijanske dogmeMedju apostolskim ocima, nije bilo ničeg ni izdaleka približnog takvom mentalitetu ili perspektivi.” {New Catholic Encyclopedia: FIRST Edition, 1967, Vol. XIV, p. 299}
  • „Ali PROTESTANSKE CRKVE su i same PRIHVATILE DOGME kao što je TROJSTVO za koje NE POSTOJI precizan izvor U Jevanđeljima.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary}

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је 0B112483-EEA0-486F-80A9-1933824271ED_1_102_o.jpeg

Trojstvo je nauka koju je u hrišćanstvo uneo “obraćen” car Konstantin 325. godine na saboru u Nikeji i time je stopio pagansku i hrišćansku religiju, nakon što je pre toga 321. godine zamenio subotu nedeljom, danom “Boga” sunca! 

Vera u Trojstvo – Trio sa lažnim trećim „bogom“ (sveti Duh Trojstva) predstavlja direktni prekršaj prve zapovesti, koja nas poziva da se molimo samo pravom Bogu. U celoj Bibliji ne postoji reč Trojstvo! Za svetog Duha u Bibliji stoji samo izraz Božji Duh i Isusov Duh, a nigde ne stoji izraz „Bog“ sveti Duh. Sveti Duh je po Biblji samo manifestacija Boga Oca i Sina u nama, kao Njihova lična i svesna sveprisutnost. U Bibliji stoji i izraz ljudski duh, koji nije neko drugo biće nego deo svakog čoveka. Sam Lucifer se sakrio iza imena „bog“ sveti Duh (Trojstva), da bi hrišćane zaveo da ga obožavaju.

Adventisti su osnivanjem pokreta 1844. godine napustili Trojstvo i nedelju, a nakon smrti pionira su 1931. godine oficijelno uveli Trojstvo i time krenuli u pravcu Vavilona palih crkava

Ovaj tekst je isečak iz knjige Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja u kojoj svi citati stoje dodatno i na engleskom jeziku