KNJIGE

Falsifikati u Bibliji – Goran Šušljić 55 stranica DOWNLOAD PDF

Falsifikati u Spisima od Ellen White – Goran Šušljić 55 stranica DOWNLOAD PDF

Razlika: Ellen White – Velika Borba 1884 i 1911 – Ellen White 1581 stranica dokazi manipulacija njene knjige DOWNLOAD PDF

Velika Borba izmedju Hrista i Sotone 1884 – Ellen White 193 stranice DOWNLOAD PDF Original

Poslednja Faza Otpada – Papstvo i Adventisti, Ekumenizam, “Hrišćanska” Muzika sa Bubnjevima, NLP Hipnoza u Propovedima, Pridruženje Vavilonu i Novi Crkveni Logo – Goran Šušljić 21 stranica DOWNLOAD PDF

Trojica – Gaja Lašič Slovenski 84 stranice DOWNLOAD PDF

Appeal to A. G. Daniells and General Conference – Trinity – 1921 – Judson S. Washburn 17 Pages DOWNLOAD PDF

Trinity? – 1938 – Judson S. Washburn 22 Pages DOWNLOAD PDF

Letter to Prof. Prescott – Trinity – 1940 – Judson S. Washburn 21 Pages DOWNLOAD PDF

Daniel & Revelation – 1904 – Uriah Smith 757 pages DOWNLOAD PDF

Our authorized Bible vindicated – Dr Benjamin George Wilkinson 173 Pages DOWNLOAD PDF

The Story of the Seer of Patmos – Stephen N. Haskell 423 Pages DOWNLOAD PDF

Dokazi manipulacija i napada na spise Duha Proroštva – Pavle Simović 70 stranica DOWNLOAD PDF

Da li je sveti Duh osoba? – Pavle Simović 72 stranice DOWNLOAD PDF

Nadahnuće i falsifikati spisa od Ellen White – Pavle Simović 28 stranica DOWNLOAD PDF

Trojstvo i promjena Božjeg identiteta – Pavle Simović 218 stranica DOWNLOAD PDF

Sastavljanje Mozaika – Nader Mansour 43 stranice DOWNLOAD PDF

Citati pionira o Trojstvu – Nader Mansour 60 stranica DOWNLOAD PDF

Prva Zapovest ILI Trojstvo? – Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja Goran Šušljić 359 stranica DOWNLOAD PDF prve 23 stranice predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige

U gornjoj knjizi na našem jeziku se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku

Alternativno ime iste knjige:

Enciklopedija Dokaza Starih Pregaženih Istina Svih Područja Goran Šušljić 359 stranica DOWNLOAD PDF prve 23 stranice predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige

U gornjoj knjizi na našem jeziku se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku