NEBESKI SAVET

Da li su tvrdnje, da je današnje verovanje u crkvi „NAPREDAK“ u spoznaji „ISTINE“ ispravne?

 • „Jedno je sigurno i biće jako skoro prepoznato, i to da će VELIKI OTPAD, koji se RAZVIJA biti SVE JAČI i VEĆI. To će tako ići dalje, sve dok Bog sa usklikom ne dođe sa neba.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No.7, S. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1} „One thing it is certain is soon to be realized,—the great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout.”
 • „Bog će podići mudre OSOBE (pojedince), koji će te ISTINE VRATITI NAZAD na njihovo mesto, koje im po Božjim planovima pripada.“ {Ellen White: SpTB02 51.2} “But the Lord will raise up men of keen perception, who will give these truths their proper place in the plan of God.”

Stara istina:

U Dvoje? U Troje?

 • „Hristu je data uzvišena pozicija. Načinjen je jednakim Ocu. Svi Božji saveti su otvoreni Njegovom Sinu.” {Ellen White: 8T 268.3, 1904}

Da li činjenica, da je Isus od Svog Oca dobio mesto u nebeskom savetu, znači „dokaz“ da je taj savet u Troje, i da „dokazuje“ Trojstvo? 

Ta izjava znači samo da je Otac doneo samostalnu odluku da i Svom Sinu otvori pristup da zajedno donose odluke u kontekstu celog svemira. Zašto da otvori? Zato što je Isus prvo i uvek bio ispod Njega.

 • Hristos, Reč, jedinorođeni Božji Sin, bio je jedno s večnim Ocem, jedne prirode, karaktera i namere, jedino Biće koje je moglo sudelovati u svim Božjim (Bog Otac) namerama i savetovanjima.“ {Ellen White: PP, p. 34.1}
 • “Bog je postao jedno sa čovekom kada je na savetu između Oca i Sina na nebesima određeno da, UKOLIKO (ne nakon što) čovek padne, SIN Božji bude njegov Iskupitelj i da povrati u njemu moralnu sliku Boga.” {Ellen White, 1888 Materials, p. 869.2, 1891}
 • U planu da spasu izgubljeni svet, savet su držali njih Dvojica; zavet mira je bio između Oca i Sina.” {Ellen White: ST, December 23, 1897 par. 2}
 • “Ni jedan čovek, ni najviši od anđela, ne može proceniti taj dar; on je znan jedino Ocu i Sinu.” {Ellen White: The Bible Echo, October 28, 1895 par. 4} 
 • Bog je informisao sotonu da će SAMO Svom Sinu otkriti sve Svoje tajne namere i tražio je od cele nebeske porodice, čak i od sotone, da se potpuno pokore u neupitnoj poslušnosti; ali da se on (Sotona) dokazao nedostojnim mesta na nebesima.” {Ellen White: 1SP, p. 22.2, 1870}
 • Pred sakupljenim stanovnicima neba, Kralj je obznanio da niko osim Hrista, Jedinorodnog od Boga, ne može potpuno biti uključen u sve Njegove namere, i Njemu je dato da izvrši moćne planove Njegove volje.” {Ellen White: PP, p. 36.2, 1890}
 • “Lucifer je bio zavidan i ljubomoran na Isusa Hrista. Ipak, kada su se anđeli naklonili Isusu da priznaju Njegovu nadmoć i visoki autoritet i zasluženu vladavinu, poklonio se zajedno sa njima; ali mu je srce bilo puno zavisti i mržnje. Hristos je bio upućen u posebne Božje (Bog Otac) tajne i planove, dok Lucifer nije bio upoznat sa njima. On nije razumeo, niti mu je bilo dopušteno znati sve namere Božje. Ali Hristos je bio priznati vladar neba, Njegova moć i vlast je bila ista kao u Boga. Lucifer je mislio da je i sam bio omiljen na nebu među anđelima. Bio je vrlo uzvišen, ali to nije pokrenulo u njemu zahvalnost i hvalu prema Stvoritelju. On je težio ka visini samoga Boga.” {Ellen White: The Story of Redemption, p. 14}

U gornjem citatu vidimo da je i pre pada čoveka u greh savet činilo samo prisustvo Oca i Sina. Zašto sveti Duh kao „treće Biće“ nije bio prisutan?

Zastupnici Trojstva navode, da se sveti Duh samo povukao sa Svoje pozicije u okviru plana spasenja, i da „samo zato“ ne vidimo nigde „dokaz“ njegovog učestvovanja u savetu „Trojstva“. Zašto onda nije bio nigde prisutan i pre dolaska greha? Zar ne bi bilo čudno da samo Otac i Sin razumeju dubinu spasenja, kada bi sveti Duh zaista bio Božansko Biće?

Otac je nebeski savet napravio samo za Sebe i Svog Sina. Gde je sveti Duh u nebeskom savetu ako je treće nezavisno Biće? Da ime Bog znači Trojstvo, onda bi značilo da Isus postoji dva puta. U ovim gornjim citatima imamo odgovor zašto je Lucifer bio ljubomoran upravo na Isusa, jer nije kao Isus bio pozvan u nebeski savet. To Lucifer nije ni mogao, pošto je bio samo stvoreno biće. Isto tako i u Velikoj Borbi sveti Duh samo „nije spomenut“, ali je kao „treće Biće Trojstva“ bez sumnje „bio“ prisutan:

 • “Hristos, Reč, jedinorodni Božji Sin bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – JEDINO Biće u CELOM SVEMIRU Koje je moglo da zna sve (Očeve) Božje planove i odluke.“  {Ellen White: GC, “The Origin of Evil“ 1888, p. 493}

Gornje „podrazumevanje“ u Velikoj Borbi je potpuno besmisleno, jer u VB jasno piše da je Isus JEDINO BIĆE U CELOM SVEMIRU Koje pored Oca sve zna! Pošto je Isus Jedini u celom svemiru a ne samo na planeti zemlji Koji ima Očevo znanje, kako je moguće da se tvrdi da sveti Duh samo nije naveden, ali je kao treći „Bog“ naravno bio „isto prisutan“! Da li postoje dva svemira?

U Matejevom Jevanđelju stoji da je Isus izlečio dva opsednuta čoveka. Luka i Marko su u opisu istog dogadjaja spomenuli samo jednu osobu. Zastupnici Trojstva iznose argument, da kao što su Marko i Luka spomenuli samo jednu osobu od dve, tako i sveti Duh „samo“ nije spomenut. 

Za vreme Isusovog boravka na zemlji su gotovo bez prekida oko Njega bili bolesni ljudi, koje je On u Svojoj bezgraničnoj ljubavi sve lečio. Apostoli su opisivali dogadjaje, koji su u njihovim očima bili važniji. Zato je činjenica da su Marko i Luka spomenuli samo jednu osobu, verovatno bolesniju, a Matej samo jednu, ne suproti Bibliji. To nam samo pokazuje, da su apostoli imali različita gledišta kod tako sitnih detalja, kao i proroci Starog Zaveta. Ali niko od njih nije napisao da na zemlji i u celom svemiru postoje samo jedan ili dva opsednuta čoveka!

U stvari je takva analiza i u dimenziji Boga greh, gde se neko usuđuje, da jasan broj Božanskih Bića poredi sa dimenzijom nepreciznog nabrajanja stvorenih ljudi! Biblija i Duh Proroštva nam jasno govore Ko je i gde je Bog. Tu ne stoji Bog sveti Duh nego samo Božji Duh! Kada bi i sveti Duh bio Bog tada bi se i njemu molili! Božja reč kaže da je Bog Duh ali i da je Otac Isusu. Tu se radi o Ocu a ne o nepostojećem „Bogu svetom Duhu“.

Pošto znamo da sveti Duh govori jasnim rečima kao glas Oca i Isusa, kao kod Etiopljanina ili kao unutrašnji glas naše savesti, mi vidimo time da se oba načina govora odnose na svetog Duha. Kada je sveti Duh govorio, Biblija nam je to i prenela.

Gornji tekst predstavlja isečak iz donje knjige, u kojoj se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku:

Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo – Goran Šušljić 283 stranice DOWNLOAD PDF