KNJIGA ´PRVA ZAPOVEST ILI TROJSTVO´

Prva Zapovest ILI Trojstvo Goran Šušljić DOWNLOAD Knjiga – 337 stranica – prvih 65 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige DOWNLOAD PDF

Prva Zapovest ILI Trojstvo – Résumé Goran Šušljić Skripta – 65 stranica – dokazi najvažnijih tačaka stare istine DOWNLOAD PDF

U gornjoj knjizi i skripti na našem jeziku se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku

TROJSTVO je PAGANSKA nauka koju je u hrišćanstvo uneo car Konstantin 325. godine na saboru u Nikeji i time stopio pagansku i hrišćansku religiju, nakon što je pre toga 321. godine zamenio subotu nedeljom, danom “boga” sunca!

Adventisti su osnivanjem pokreta 1844. godine napustili Trojstvo i nedelju, a nakon smrti pionira su 1931. godine oficijelno uveli Trojstvo i time krenuli u pravcu Vavilona palih crkava